Omsorgpluss-bolig er tilrettelagt omsorgsbolig med livsløpsstandard.  I boligene kan de som har behov for det, få bistand fra helsepersonell hele døgnet.

Kommunen tildeler ofte andre tjenester enn Omsorgpluss-bolig til innbyggere som søker om helsehjelp. Vi har mange gode tjenester du kan motta i eget hjem, slik at du får hjelp til å mestre det du ønsker i hverdagen. Vårt mål er å hjelpe deg til å klare mest mulig selv, og legge til rette for at du kan bo lengst mulig i eget hjem. 

Se gjerne informasjon om disse tjenestene: 

Kommunen har også ordinære omsorgsboliger. Begge deler er tilrettelagte leiligheter med livsløpsstandard. Forskjellen mellom en omsorgplussbolig og en omsorgsbolig, er at førstnevnte har tilgjengelig helsepersonell hele døgnet.  

Omsorgpluss-bolig er leiligheter på ca. 50 m2. De inneholder ett soverom, stue med åpen kjøkkenløsning og bad. 

Du inngår husleiekontrakt og betaler husleie. I boligene er det tilbud om 3 fellesmåltid hver dag, og ulike fellesaktiviteter.

Du må søke om hjemmesykepleie og andre tjenester du har behov for, og tjenestene gis av personell som er ansatt i boligen.

  • Omsorgpluss-bolig er for :
  • Enslige søkere over 70 år med ulike typer funksjonssvikt som har behov for omfattende  pleie- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet.
  • Og hvor tilrettelegging av nåværende bolig med kompenserende tjenester ikke vil gi tilfredsstillende livskvalitet.
  • For søkere over 85 år skal alderen i seg selv tillegges vekt ved vurdering av behov.
  • Det finnes noen få boliger som er tilrettelagt for to personer. Ta kontakt med Vurderingskontoret for voksne og eldre for mer informasjon om disse. 

Det finnes totalt seks omsorgpluss-boliger i Bergen kommune. Du kan søke om plass i disse boligene, uavhengig av hvilen bydel du bor i: 

Våre omsorgpluss- boliger:

Du finner søknadsskjema under overskriften Skjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne og eldre 

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser 

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.

Du kan også kontakte vurderingskontoret eller hjemmesykepleien i bydelen for å få informasjon eller hjelp til å søke om omsorgsbolig. 

Blir søknaden din innvilget, får du inntil to tilbud om bolig. 

Saksbehandling

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. 

Du inngår husleiekontrakt og betaler husleie for boligen. Husleien kan variere i de enkelte boligene. For nærmere informasjon om husleie ta kontakt med: Vurderingskontor for voksne og eldre

Utgifter til måltider, alarm og tjenester i boligen kommer i tillegg til husleien.

Se prisen under avsnittet Hjemmebaserte tjenester og praktisk bistand i denne oversikten over betalingssatser.

Du må skrolle litt nedover på siden for å finne tallene.

Tjenesten er ikke lovpålagt. Tildeling skjer etter kommunale retningslinjer og opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. 

Lover

Forvaltningsloven

Husleieloven

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.