Gå tilbake til:
Du er her:
Jente drikker vann fra kjøkkenkran

97 % av Bergens befolkning er tilknyttet den kommunale vannforsyningen fra Bergen Vann.  Vannforsyningen består av 13 hovedkilder til seks vannbehandlingsanlegg.

Bergen har et stabilt, godt og trygt drikkevann som gjennomgår nøye kontroller før det blir distribuert til abonnentene.

Den kommunale vannforsyningen består i dag av seks vannbehandlingsanlegg; Jordalsvatnet, Svartediket, Sædalen, Kismul, Espeland og Bjørnafjorden i Os, samt Risnes vannverk.

Vi overvåker vannbehandlingsanleggene nøye, og tar mange prøver før vi sender vannet ut til abonnentene. Her finner du månedlige rutineanalyser av drikkevannskvaliteten i Bergen:

Bergen kommune - Månedlige analyser av drikkevannskvaliteten i Bergen

 

I Bergen sentrum er det satt ut drikkevannsposter for å tilby rent og gratis vann til tilreisende gjester, turister og bergensere gjennom hele sommerhalvåret. Her kan du fylle opp vannflasken din med deilig bergensvann. Vi håper også med dette å redusere bruken av engangs plastflasker.

Vannpostene er tilgjengelige hele døgnet, og blir driftet, vedlikeholdt og renhold av Bymiljøetaten. Bergen Vann leverer det deilige og friske vannet i kranene.

Totalt seks vannposter er plassert rundt i Bergen sentrum; 

Trygt, rent og gratis bergensvann til alle!
Trygt, rent og gratis bergensvann til alle!
Bilde: Bergen Vann
  • Bryggen
  • Fisketorget
  • Byparken
  • Vågsallmenningen
  • Vetrlidsallmenningen
  • Marken

Ungdommelig initiativ

Vannpostene var i sin tid et initiativ fra Ungdommens bystyre, som sendte ballen videre til byrådsavdelingen for Byutvikling. Høsten 2017 fikk Bymiljøetaten sammen med Bergen Vann (tidligere Vann- og avløpsetaten) i oppdrag å utrede plassering og praktiske løsninger.

Områder med kalkrik berggrunn kan gi hardt og alkalisk vann. Disse områdene finner man hovedsakelig i Nordland, Troms og Finnmark og i deler av østlandsområdet.

Bergen Vann leverer bløtt vann

Hardheten i vann oppgis i Norge normalt i tyske hardhetsgrader dH°. Vannet fra Bergen Vann har en hardhetsgrad på mellom 2 og 3 dH°, og havner i kategorien bløtt vann (fra 2,1 – 4,9 dH°). Les mer her 

Rennende vann fra kran
Vann fra Bergen Vann skal være trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. Som vi sier; rent vann til folk og fjord
Bilde: undefined

Bergen Vann produserer og distribuerer vann fra syv vannbehandlingsanlegg: Espeland, Jordalsvatnet, Kismul, Risnes, Svartediket, Sædalen og Bjørnafjorden. Vannkvaliteten blir målt rutinemessig med om lag 50 forskjellige kvalitetsparametere. Resultatet fra disse målingene blir oppdatert månedlig på Bergen Vann sine hjemmesider.

Fordeler og ulemper med hardt vann

Drikkevannsforskriften stiller ingen krav til maksimalt innhold av kalsium, magnesium eller total hardhet i vannet. Det er ingen helsemessige ulemper knyttet til hardt vann, bare bruksmessige. Mye kalsium og magnesium i vannet vil gi et gråhvitt belegg på glass, kjeler, i kaffetraktere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. En vil også oppleve at såpe skummer mindre.

Kalsium i drikkevann gir mindre problemer med korrosjon i vannledningsnett og på armaturer. 

 

Hvordan er drikkevannskvaliteten i Bergen?

Drikkevannet i alle deler av Bergen har god kvalitet og er trygt å drikke. Vi legger ut vannkvalitetsdata hver måned: Drikkevannskvaliteten i Bergen 

Hvor får jeg drikkevannet mitt fra?

Alle vannbehandlingsanleggene i Bergen er koblet sammen. Noen steder får derfor drikkevann fra flere vannbehandlingsanlegg. Grunnen til at vannverkene er koblet sammen, er for at de skal kunne overta for hverandre ved vedlikehold eller uønskede hendelser.  På Bergen kommune - Vannbehandlingsanlegg kan du lese mer om vannbehandlingsanleggene våre og hvor du får ditt drikkevann fra.

Klor i vannet?

Bergen kommune bruker ikke klor i vannbehandlingen. Kun i spesielle situasjoner vil vannet bli klorert. 

Hvor “hardt” er vannet i Bergen?

Alt drikkevann i Bergen er bløtt og har hardhetsgrad under 4 dH°. Det vil si  at det normalt ikke er behov for å justere oppvaskmaskiner og lignende. Les mer om dette her. 

Hva gjør jeg dersom vannkvaliteten plutselig er dårlig?

Ved arbeid på vannledningsnettet kan endringer i vannstrømmen gi midlertidig   grumsete og misfarget vann.

Forsøk å åpne alle kraner og spyl ut noen minutter. Hvis ikke kvaliteten blir normal igjen, se Meldinger fra Vaktsentralen  eller meld ifra her . Ved kritiske feil, kan du ringe 55 56 78 15.

Er det farlig med drikkevannsledninger av asbestsement?

Mattilsynet mener at de ikke har klare holdepunkter for økt helserisiko forårsaket av asbest som kan bli tilført drikkevannet fra asbestsementrør. Litteraturgjennomgangen fra FHI tyder på at egenskapene til slike asbestfibre gjør at helserisikoen er lav. Samtidig påpeker FHI at det ikke foreligger nok dokumentasjon til å kunne avvise at asbest kan utgjøre en risiko. Les mer om asbest her. 

Hvordan og hvor kan jeg få utført vannanalyse?

Kunder som har brønn, borehull eller takvann, evt bedrifter/ båter eller    lignende kan få utført analyser. Les mer:

Vannanalyser krever spesialemballasje som du kan hente ved laboratoriet hverdager mellom klokken 07:00 - 15:00.

vann
Laboratoriet ved Bergen Vann analyserer de mest vanlige mikrobiologiske og kjemiske/fysiske parametere for drikkevann.
Bilde: Helge Skodvin

Når du skal ta vannprøve:

Ta av silen framme på kranen og brenn med lighter: La vannet må renne i ca. 3 minutter med jevnt trykk før prøven tas. Oppbevar prøvene kaldt og levere de på laboratoriet innen 24 timer etter de er tatt. Prøvene kan leveres mandag - torsdag klokken 07:00 - 14:00: 
http://bergenvann.com/laboratoriet/laboratorietjenester/

 

Her finner du et elevhefte som kan brukes i forbindelse med undervisning og arbeidsoppgaver  Verdien av vannet | Bergen Vann (adobe.com)

Vannets vei er Bergen kommunes hefte om vannets kretsløp og historie.  Vannets vei | Bergen Vann (adobe.com)

Se videoer om drikkevann, avløp og vann i Bergen på YouTube

Se spennende oppgaver om vann på naturfag.no