Gå tilbake til:
Du er her:
Vaksine
Vaksinering

Vaksinering av 12-15 åringer

Bergen kommune vil vaksinere unge i alderen 12-15 år på kommunens vaksinasjonsstasjoner fra uke 37, med oppstart tirsdag 14. september.

Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008 samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Vaksineringen skal gjennomføres i henholdsvis Sentralbadet og Åsanehallen. For å unngå at alle møter opp samtidig vil det være et opplegg der ulike grupper vil få tilbud om å komme til drop-in på gitte tidspunkter. Vaksineringen vil i stor grad foregå på ettermiddag.

Foreldre vil få informasjon gjennom skolene og må fylle ut et samtykkeskjema som de har med seg til vaksinestasjonen. Samtykkeskjema og informasjonsbrev vil komme hjem som ranselpost fredag 10/09, samt på epost til hjemmene til de aktuelle årskullene. 

I flg. kommunen er vaksineringen høyt prioritert og det er ønskelig om snarlig iverksetting av vaksinering av denne aldersgruppen.