Gå tilbake til:
Du er her:

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste. Dette er en gratis, lett tilgjengelig «drop-in» tjeneste på skolen. Skolehelsetjenesten tilbyr veiledning, helseundersøkelse, vaksinering, oppfølging og ved behov også videre henvisning. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt, men samarbeider med hjem, skole og øvrig hjelpeapparat der dette er nødvendig eller ønskelig.

Skolehelsetjenesten gir tilbud til alle elevene på skolen

Du kan selv oppsøke helsesykepleier om du har spørsmål eller trenger noen å snakke med, evt. sammen med lærer.

Vi kan hjelpe med bl.a.:

  • Livsstil: søvn, fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og rusmidler
  • Kroppslige plager
  • Trivsel og psykisk helse (eks: depresjon, angst eller sinne)
  • Spørsmål om seksualitet
  • Prevensjonsveiledning og resept på hormonell prevensjon
  • Vektproblem, vansker med mat og spising
  • Rusmiddelbruk hos deg selv eller noen du kjenner
  • Bruk av anabole steroider
  • Vold, eller overgrep

Vi har åpent alle dager mellom 09.00 og 14.00 (Lunsj en gang mellom 11.30 og 12.30)

Kontakt oss på tlf: 92613563 (sms)

 

ALREKSTAD SKOLE:

Alrekstad har ikke skolelege, elev og foresatte rådes til å etabler kontakt med fastlege.

Helsesykepleier kan sammen med eleven /foresatte skrive dialogmelding til fastlegen om behov for oppfølging/ u.s. 

Eleven/ foresatte bestiller selv time hos lege. 

Helsesykepleier Siv Lerøy, mobil 94536298

Tilgjengelig 1 dag i uken. 

Onsdager fra 201012 ( endrer fra mandag,)

Elever, foresatte og lærere kan ta kontakt direkte og eller 

Mail siv.leroy@bergen.kommune.no

Elever kan bli tildelt tid via sms eller  avtale i skoletiden for samtale og eller oppfølging av igangsatte tiltak på hjemmeskolen.

 

 

 

 

Nyttige lenker:

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner