Kontakt

Besøksadresse:
Årstadgeilen 25B
Få veibeskrivelse i Google Kart
Skriv til oss:
Kontaktskjema
Telefon:
53033900
Faks:
55592920
Besøksadresse:
Årstadgeilen 25B
Postadresse:
Postboks 7700
5020 BERGEN

Leder

Linda Haukeland

Ansatte

Berntsen, Birger Kristian

Undervisningsstilling
E-post:
BirgerKristian.Berntsenbergen.kommune.no

Birkeland, Kjetil

Rådgiver
E-post:
Kjetil.Birkelandbergen.kommune.no

Breistein, Judith Hopsdal

Undervisningsstilling
E-post:
Judith.Breisteinbergen.kommune.no

Brekke, Marit

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Marit.Brekkebergen.kommune.no

Eidem, Johannes

Undervisningsstilling
E-post:
Johannes.Eidembergen.kommune.no

Eriksen, Øystein

Undervisningsstilling
E-post:
Oystein.Eriksenbergen.kommune.no

Flataker, Tore Espen

Undervisningsstilling
E-post:
ToreEspen.Flatakerbergen.kommune.no

Folkedal, Pål

Undervisningsstilling
E-post:
Pal.Folkedalbergen.kommune.no

Gregersen, Linda

Undervisningsstilling
E-post:
Linda.Gregersenbergen.kommune.no

Guddal, Astrid

Rådgiver
E-post:
Astrid.Guddalbergen.kommune.no

Hagen, Hilde

Undervisningsstilling
E-post:
Hilde.Hagenbergen.kommune.no

Hammerich, Tine Charlotte

Undervisningsstilling
E-post:
Tine.Hammerichbergen.kommune.no

Haukeland, Linda

Rektor
Telefon:
94503829
E-post:
Linda.Haukelandbergen.kommune.no

Haukås, Lise Einarsen

Rådgiver
E-post:
Lise.Haukasbergen.kommune.no

Henriksen, Rune Skjold

Fagarbeider

Hesjedal, Anette

Rådgiver
E-post:
Anette.Hesjedalbergen.kommune.no

Hummelsund, Christer

Undervisningsstilling
E-post:
Christer.Hummelsundbergen.kommune.no

Håvik, Kristin

Undervisningsstilling
E-post:
Kristin.Havikbergen.kommune.no

Jacobsen, Kitty Cecilie

Undervisningsstilling
E-post:
KittyCecilie.Jacobsenbergen.kommune.no

Kallestad, Trude

Undervisningsstilling
E-post:
Trude.Kallestadbergen.kommune.no

Krossnes, Torstein

Rådgiver
E-post:
Torstein.Krossnesbergen.kommune.no

Kvam, Petrin Listou

Rådgiver
E-post:
Petrin.Kvambergen.kommune.no

Landa, Ingvar Johannes

Rådgiver
E-post:
Ingvar.Landabergen.kommune.no

Larsen, Svein Tennebekk

Undervisningsstilling
E-post:
Svein-Tennebekk.Larsenbergen.kommune.no

Leigland, Håkon

Undervisningsstilling
E-post:
Hakon.Leiglandbergen.kommune.no

Lerøy, Anita

Avdelingsleder grunnskole
Telefon:
40904367
E-post:
Anita.Leroybergen.kommune.no

Lid, Geir

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Geir.Lidbergen.kommune.no

Markhus, Nina Svendsen

Undervisningsstilling
E-post:
Nina.Markhusbergen.kommune.no

Midtun, Åsne Johansen

Undervisningsstilling
E-post:
Asne.Midtunbergen.kommune.no

Mikkelsen, Mette

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Mette.Mikkelsenbergen.kommune.no

Moan, Beate

Undervisningsstilling
E-post:
Beate.Moanbergen.kommune.no

Morvik, Linda

Undervisningsstilling
E-post:
Linda.Morvikbergen.kommune.no

Nag, Mari Hagestad

Tverrf. spesialist
E-post:
Mari.Nagbergen.kommune.no

Nordli, Torunn

Undervisningsstilling
E-post:
Torunn.Nordlibergen.kommune.no

Nystad, Marianne

Undervisningsstilling
E-post:
Marianne.Nystadbergen.kommune.no

Ordemann, Monica

Undervisningsstilling
E-post:
Monica.Ordemannbergen.kommune.no

Pedersen Skåtøy, Heidi

Rådgiver
E-post:
Heidi.Skatoybergen.kommune.no

Persson, Grete Bakke

Undervisningsstilling
E-post:
Grete.Perssonbergen.kommune.no

Rockwell, Aslak Djupedal

Undervisningsstilling
E-post:
Aslak.Djupedalbergen.kommune.no

Rong, Bjarte

Undervisningsstilling
E-post:
Bjarte.Rongbergen.kommune.no

Skavhellen, Wenche

Tverrf.spesialist
E-post:
Wenche.Skavhellenbergen.kommune.no

Solheim, Øyvind

Undervisningsstilling
E-post:
Oyvind.Solheim2bergen.kommune.no

Stang, Håkon

Undervisningsstilling
E-post:
Hakon.Stangbergen.kommune.no

Steen, Hanne

Undervisningsstilling
E-post:
Hanne.Steenbergen.kommune.no

Steffensen, Christine

Undervisningsstilling
E-post:
Christine.Steffensenbergen.kommune.no

Svensson, Camilla Blokhus

Rådgiver
E-post:
Camilla.Svenssonbergen.kommune.no

Thunestveit, Tor Arne

Miljøveileder barnehage og skole
E-post:
Tor.Thunestveitbergen.kommune.no

Toppe, Helge

Undervisningsstilling
E-post:
Helge.Toppebergen.kommune.no

Vetaas, Eva Camilla

Rådgiver
E-post:
Eva.Vetaasbergen.kommune.no