Ferie og fridager ved Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø

Alle datoer gjelder fra og med til og med.
Oversikten viser kommende ferie og fridager. Vis passerte ferie og fridager
Skoleruten for neste barnehage-/skoleår er klar 1. februar.

-

Legg "Ferie og fridager for - " i kalenderen din

-

Legg "Ferie og fridager for - " i kalenderen din

 • -
  Høstferie for skolene (gjelder ikke SFO og barnehage)
  • SFO åpen -

 • -
  Juleferie
  • SFO åpen , -

 • Planleggingsdag (Elevfri, SFO og barnehager stengt)

 • -
  Vinterferie (gjelder ikke SFO og barnehager)
  • SFO åpen -

 • -
  Påskeferie
  • SFO åpen -

 • Planleggingsdag (Elevfri, SFO og barnehager stengt)

 • Fridag for skoler, SFO og barnehager
 • Kristi Himmelfartsdag
 • Nasjonaldag
 • 2.pinsedag

 • Siste skoledag
 • Siste dag i SFO