Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Utadrettet tjeneste

MOTPOL - Motivasjonsprosjekt for læring ved langt skolefravær

Motpol er drevet av Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø, avdeling Utadrettet Tjeneste. Tilbudet omfatter 1-2 halve dager for elever på ungdomstrinnet. Søknad om bistand/plass via Utadrettet.

Om tjenesten - Søknadsskjema

Utadrettet Tjeneste ved kompetansesenteret/BKL skal bistå skoler i Bergen kommune med kompetanseutvikling og veiledning rettet mot enkelt elever og læringsmiljøet i klassen/på trinnet/skolen.

CogMed - arbeidsminnetrening

Her finner du mer informasjon om CogMed - kognitivt arbeidsminnetreningsprogram.