RSS

Utadrettet tjeneste

Om Utadrettet avdeling

Utadrettet Avdeling består av Utadrettet tjeneste og Team Skyfritt, og jobber ut mot skolene på system- eller individnivå.

MOTPOL - Motivasjonsprosjekt for læring ved langt skolefravær

Motpol er drevet av Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø, avdeling Utadrettet Tjeneste. Tilbudet omfatter 1-2 halve dager for elever på ungdomstrinnet. Søknad om bistand/plass via Utadrettet.

CogMed - arbeidsminnetrening

Her finner du mer informasjon om CogMed - kognitivt arbeidsminnetreningsprogram.