Alrekstad skole

Alrekstad skole er en del av Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø sitt opplæringstilbud.

Alrekstad skole ligger rett ved Alrek Studenthjem og Det odontologiske institutt i Bergen.

Skolen er et kommunalt fulltidstilbud. Vi har 24 fulltidsplasser for elever på ungdomstrinnet, med hovedvekt på 10. trinns elever.  Elevene kommer fra grunnskoler i Bergen kommune.

Skolens personale består av spesialpedagoger og miljøpersonale med stor helse- og sosialfaglig kompetanse. BKL har også egen musikkterapeut.

Alrekstad skole har 4 grupper på ca. 6 elever pr. gruppe. Dette varierer fra år til år. Vi følger den til enhver tid gjeldene lærerplan, og har stor grad av tilpasset opplæring.

Vi har også et ettermiddagstilbud. Dette består av et miljøteam, som driver ulike former for hjelp og støtte til elevene etter skoletid.

Elevene søkes inn av foresatte, hjemmeskole og eleven selv, med en henvisning fra PPT. Søknadsfrist er 1. februar