Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Alternative opplæringstilbud

Alternative opplæringstilbud

Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø/BKL har flere alternative opplæringstilbud tilknyttet senteret.

Sandviken Maritime Arena

Alternativ arena tilknyttet Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø. 1-2 dagers tilbud for elever i grunnskolen.

Nye digitale søknadskjema

Søknadsskjema alternativ arena