PMTO/TIBIR - Tidlig innsats for barn i riskio

Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø tilbyr følgende:

PMTO for foreldre og foresatt
PMTO for skoler/Skolekonsultasjon
Foreldrerådgivning

PMTO/TIBIR bilde
 
null

 

Videre på internett

 

 

Vedlegg