Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Bergen legevakt tar imot pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp ved akutt sykdom eller skader. Ring 116 117 før du oppsøker Bergen legevakt (gjelder ikke om du skal på skadepoliklinikken).

Bergen legevakt ligger i Helsehuset like ved Danmarks plass. Vi er samlokalisert med Skadepoliklinikken til Helse Bergen . Skal du på skadepoliklinikken kan du som tidligere møte opp uten å ringe først. 

Bergen legevakt har ansvar for å behandle akutte medisinske og psykiske sykdommer, hjernerystelser, øyeskader og ryggskader. Legevakten har også spesialtilbud som livskrisehjelpen, voldtektsmottak og sykehjemslegevakt. Helse Bergens skadepoliklinikk behandler brudd, kutt, sår og brannskader.

Mer informasjon om Helse Bergen skadepoliklinikk får du her.
Informasjon om røntgen finner du her.

Bergen legevakt er døgnåpen alle dager i uken. Legevaktstasjonene i Fana, Loddefjord og Åsane har mer begrenset åpningstid og er rene allmennlegetilbud. 

Ring først

Du må ringe legevaktnummer 116117 før du kommer på legevakten. Telefonen besvares hele døgnet.
Hvordan dette fungerer og hvordan vi ivaretar personer som av ulike grunner ikke kan ringe selv, kan du lese mer om i innbyggerhjelpen om legevakten.

Dersom du møter opp direkte på legevakten uten avtale, vil du få umiddelbar hjelp ved alvorlige tilstander.

Trenger du sykemelding? 

Ta kontakt med din fastlege. 

Det er kun utenlandske arbeidstakere og de uten fastlege i Bergen som får sykemelding hos Bergen Legevakt.

Fastlegenes ansvar
Har du behov for videre oppfølging, sykemelding eller resepter på medisiner du bruker fast, må du kontakte fastlegen din.
Dersom tilstanden skulle forverre seg, og du ikke får kontakt med fastlegen, bør du kontakte legevakten igjen.

Voldtektsmottaket på Bergen legevakt
Voldtektsmottaket er åpent alle dager, 24 timer i døgnet. 
Telefonnummeret er 55 55 99 50.
Mer informasjon om hjelp ved seksuelle overgrep finner du her. 

Livskrisehjelpen på Bergen legevakt
Livskrisehjelpen er Bergen kommunes tilbud til mennesker i akutte livskriser. Du trenger ingen avtale eller henvisning, men ring gjerne på forhånd på telefon 55 56 87 54. 
Du kan også møte opp direkte dersom du ønsker det.
Mer informasjon om hjelp til mennesker i akutte livskriser finner du her. 

I tilknytning til legevakten har Bergen kommune sengeposten Kommunal allmennmedisinsk sengepost for korte innleggelser.