Gå tilbake til:
Du er her:
Svartediket
Entreprenørportalen tas i bruk i løpet av mars 2023
Bilde: Bergen Vann

Innføring av Entreprenørportalen

Entreprenørportalen er en ny digital plattform som vil bli et verktøy for dialog mellom profesjonelle VA-aktører og Bergen Vann. Denne vil gi dere èn vei inn til Bergen Vann.

Entreprenørportalen vil erstatte de forskjellige skjemaene vi i dag opererer med. Gjennom portalen vil dere kunne sende inn søknader, bestillinger, forhåndsuttalelser, ettersende supplerende informasjon, levere sluttdokumentasjon osv. 

Oppstart av Entreprenørportalen er satt til medio mars 2023. I forbindelse med oppstarten, vil det ikke være mulig å sende inn nye søknader/ettersende i eksisterende i uke 9 og 10.

Portalen vil forenkle hverdagen deres og gi oss en bedre dialog og samhandling. Verktøyet er brukervennlig og vil gi dere god oversikt over sakene dere til enhver tid har til behandling hos oss, og dere vil kunne følge saksgangen. Alle saksdokumentene vil være tilgjengelig i Entreprenørportalen. Den vil også geleide dere gjennom hele søknadsprosessen. 

Opplæring - invitasjon til fagdag 7. mars 

For å sikre en mest mulig smidig overgang til portalen, ønsker vi å invitere til en fagdag der vi vil ha en god gjennomgang av portalen. Fagdagen vil bli gjennomført i våre møtelokaler i Svartediket, og det er lagt opp til to møtetidspunkter: Før og etter lunch. Nærmere tidspunkt og påmelding vil komme, men sett gjerne av datoen.

📢 Løypemelding pr 26. januar 📢

  • Olje- og fettutskillere - Søknader om påslipp fra olje- og fettutskillere vil fra mars kun bli å finne i Entrepretørportalen. Det vil med andre ord si at virksomheter eller privatpersoner med olje- og fettutskillere ikke lenger kan søke om påslipps- eller utslippstillatelse via våre hjemmesider. Det er kun profesjonelle foretak med bruker i Entreprenørportalen som nå kan søke om slike tillatelser.  
  • Påbegynte saker/søknader vil frem til og med uke 9 behandles og ferdigstilles etter gammel metode. Nye søknader kan tas imot ved Entreprenørportalens oppstart.
  • Hvor er alle søknadene?- Ved oppstart av Entreprenørportalen vil dere oppleve at de aller fleste søknadsskjemaene har forsvunnet fra Bergen Vann sine hjemmesider. Alle disse vil da være tilgjengelig kun i Entreprenørportalen.
  • Det er kun søknader som kan sendes inn av privatpersoner som vil bli liggende igjen på www.bergenvann.no
  • Ingen nye søknader tas imot i uke 9 og 10!- I forbindelse med selve overgangen til Entreprenørportalen, vil det ikke være mulig å sende inn nye søknader eller sende inn dokumenter i eksisterende saker i uke 9 og 10.
  • Dersom du har dokumenter som skal ettersendes, er det ønskelig at disse sendes inn så fort som mulig slik at vi får oppdatert saken(e). Da vil din sak/saker være oppdaterte ved oppstart av Entreprenørportalen.
  • Er det endringer i hvilke foretak som har en sak eller andre endringer for et foretak opp mot en sak, ta kontakt med oss slik at vi kan utføre de nødvendige endringene. På den måten kan vi ta i bruk Entreprenørportalen med mest mulig oppdaterte saker.
  • Ved akutte hendelser, ta kontakt med oss i Bergen Vann – selv i uke 9 og 10.
Søknader og bestillinger Entreprenørportalen
Her er noen av søknadene og bestillingene du vil finne i Entreprenørportalen

Er ditt firma registrert?

Mens vi venter på å ta i bruk det nye systemet er det viktig at dere sørger for at deres firma er registrert i vår database. Dette kan gjøres via https://geminientreprenorportal.no/

Dersom ditt firma ikke vises ved søk, registrer deg! Vi vil behandle søknaden i god tid før overgangen. Det er også viktig for oss å få registrert riktig e-poster for videre dialog. 

For spørsmål rundt Entreprenørportalen, ta kontakt med prosjektleder i Bergen Vann Yvonne Hetlevik, yvonne.hetlevik@bergen.vann.no 

Denne siden vil bli oppdatert fortløpende når vi har ny info.