Gå tilbake til:
Du er her:
Svartediket

Innføring av Entreprenørportalen

Entreprenørportalen er en ny digital plattform som vil bli et verktøy for dialog mellom profesjonelle VA-aktører og Bergen Vann. Denne vil gi dere èn vei inn til Bergen Vann.

ENTREPRENØRPORTALEN ER NÅ ÅPNET!  

For å ta i bruk Entreprenørportalen, gå inn her og søk opp ditt firma under “Finn mitt firma”.  Portalen åpner du ved å trykke “Åpne Gemini Entreprenørportalen” herfra.

Finner du ikke ditt firma ved søk? Sørger for at dere er registrert i vår database. Dette gjøres samme sted.

NB: For at portalen skal fungere optimalt, anbefaler vi at dere bruker Google Chrome som nettleser

Entreprenørportalen erstatter de forskjellige skjemaene vi tidligere har operert med. Gjennom portalen vil dere kunne sende inn søknader, bestillinger, forhåndsuttalelser, ettersende supplerende informasjon, levere sluttdokumentasjon osv. 

Portalen vil forenkle hverdagen deres og gi oss en bedre dialog og samhandling. Verktøyet er brukervennlig og vil gi dere god oversikt over sakene dere til enhver tid har til behandling hos oss, og dere vil kunne følge saksgangen. Alle saksdokumentene vil være tilgjengelig i Entreprenørportalen. Den vil også geleide dere gjennom hele søknadsprosessen. 

📢Løypemelding pr 8. mars 📢

 • Tirsdag 7. mars ble det gjennomført en vellykket fagdag i Svartediket. Totalt 150 rørleggere, entreprenører og konsulenter fikk en gjennomgang av nye Bergen Vann, før det ble Entreprenørportalen i teori og praksis. Her ble det gitt en gjennomgang av portalen og det var rom for spørsmål og svar. Fagdagen ble også en hyggelig anledning til å møte bransjekollegaer. Vi takker for godt oppmøte. Presentasjonene vist finner du her:
 • Entreprenørportalen igangsettes mandag 13. mars, og alt ligger til rette for en god digital samhandling mellom dere profesjonelle VA-aktører og Bergen Vann. Noen barnesykdommer må nok påberegnes, men vi vil jobbe kontinuerlig med forbedring selv etter oppstart. Håper på forståelse for dette.
 • Om det skulle være noe dere ikke får til eller det er noe dere lurer på, ta kontakt med prosjektansvarlige i Bergen Vann:
fagdag svartediket
Totalt 150 rørleggere, entreprenører og konsulenter deltok under fagdagen i Svartediket i forbindelse med igangsettingen av Entreprenørportalen
Bilde: Trude Haugen

📢 Løypemelding pr 2. mars 📢

Bildet viser programmet for fagdagen 7. mars
Program Fagdag 7. mars
Bilde: Bergen Vann
 • Fagdag 7. mars - Her finner dere detaljert program for fagdagen. Legg merke til at dagen deles opp i to puljer, med formiddagen forbeholdt rørleggere og entreprenører, mens puljen etter lunsj er forbeholdt konsulenter.

📢 Løypemelding pr 21. februar 📢

 • Fagdag 7. mars - For å sikre en mest mulig smidig overgang til portalen, ønsker vi å invitere til en fagdag der vi vil ha en god gjennomgang og opplæring i portalen. Fagdagen vil bli gjennomført i våre møtelokaler i Svartediket. Det er lagt opp til to puljer: 

kl 08.00 - 11.00 - forbeholdt rørleggere og entreprenører

kl 12.30 - 15.30 - forbeholdt konsulenter

 • Påmelding - For deltagelse ber vi dere sende en epost til yvonne.hetlevik@bergen.kommune.no og informere om hvor mange som kommer fra din virksomhet. S.u. innen fredag 3. mars.
 • Nedetid - I forbindelse med overgangen til portalen vil det ikke være mulig å sende inn søknader eller ettersende dokumenter i eksisterende saker fra fredag 24. februar og frem til åpning av portalen mandag 13. mars.

Invitasjon til fagdag vil også bli sendt pr epost.

📢 Løypemelding pr 14. februar 📢

 • Sende inn søknader - Det vil som sagt ikke være mulig å sende inn søknader i uke 9 og 10. Nedstengingen vil skje fredag 24. februar. Vi vil understreke at dette gjelder alle bestillinger som ikke er akutte. Andre tidssensitive bestillinger tilknyttet pågående saker, avklares direkte med den aktuelle sonen i disse 2 ukene.
 • Akutte bestillinger i forbindelse med  vannlekkasjer eller lignende meldes direkte til Vaktsentralen pr telefon 55 56 78 15.
 • Har du sendt inn en mangelfull søknad og mottatt mangelskriv som ikke er fulgt opp, vil denne søknaden nå bli avsluttet. Ny søknad må leveres i ny løsning.  
 • Når åpnes Entreprenørportalen? - Med forbehold om uforutsette hendelser, vil Entreprenørportalen åpnes for nye søknader og innsending av nye dokumenter i eksisterende saken mandag 13. mars.

📢 Løypemelding pr 26. januar 📢

 • Olje- og fettutskillere - Søknader om påslipp fra olje- og fettutskillere vil fra mars kun bli å finne i Entrepretørportalen. Det vil med andre ord si at virksomheter eller privatpersoner med olje- og fettutskillere ikke lenger kan søke om påslipps- eller utslippstillatelse via våre hjemmesider. Det er kun profesjonelle foretak med bruker i Entreprenørportalen som nå kan søke om slike tillatelser.  
 • Påbegynte saker/søknader vil frem til og med uke 9 behandles og ferdigstilles etter gammel metode. Nye søknader kan tas imot ved Entreprenørportalens oppstart.
 • Hvor er alle søknadene?- Ved oppstart av Entreprenørportalen vil dere oppleve at de aller fleste søknadsskjemaene har forsvunnet fra Bergen Vann sine hjemmesider. Alle disse vil da være tilgjengelig kun i Entreprenørportalen.
 • Det er kun søknader som kan sendes inn av privatpersoner som vil bli liggende igjen på www.bergenvann.no
 • Ingen nye søknader tas imot i uke 9 og 10!- I forbindelse med selve overgangen til Entreprenørportalen, vil det ikke være mulig å sende inn nye søknader eller sende inn dokumenter i eksisterende saker i uke 9 og 10.
 • Dersom du har dokumenter som skal ettersendes, er det ønskelig at disse sendes inn så fort som mulig slik at vi får oppdatert saken(e). Da vil din sak/saker være oppdaterte ved oppstart av Entreprenørportalen.
 • Er det endringer i hvilke foretak som har en sak eller andre endringer for et foretak opp mot en sak, ta kontakt med oss slik at vi kan utføre de nødvendige endringene. På den måten kan vi ta i bruk Entreprenørportalen med mest mulig oppdaterte saker.
 • Ved akutte hendelser, ta kontakt med oss i Bergen Vann – selv i uke 9 og 10.
Søknader og bestillinger Entreprenørportalen
Her er noen av søknadene og bestillingene du vil finne i Entreprenørportalen

Er ditt firma registrert?

Sørger for at ditt firma er registrert i vår database. Dette kan gjøres via https://geminientreprenorportal.no/

Dersom ditt firma ikke vises ved søk, registrer deg! Vi vil behandle søknaden i god tid før overgangen. Det er også viktig for oss å få registrert riktig e-poster for videre dialog. 

For spørsmål rundt Entreprenørportalen, ta kontakt med prosjektleder i Bergen Vann Yvonne Hetlevik, yvonne.hetlevik@bergen.kommune.no 

Denne siden vil bli oppdatert fortløpende når vi har ny info.