Gå tilbake til:
Du er her:
Koronaviruset
Tjenester og tilbud er berørt av koronasituasjonen. Beboere på sykehjem får nødvendig helseoppfølging og pleie.
Pårørende kan komme på besøk, men må ta kontakt med det enkelte sykehjem for å få informasjon om gjeldende besøksrestriksjoner. Les mer

Kontakt

Om oss

Etat for sykehjem har ansvar for 21 kommunale sykehjem og et oppfølgingsansvar overfor 13 private institusjoner som gir tjenester til eldre i Bergen.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp

Hva skjer

Nytt om våre tjenester og viktige meldinger til innbyggerne legges ut på Hva skjer helse, omsorg og inkludering.