Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Etat for alders- og sykehjem har ansvar for 21 kommunale institusjoner som gir tjenester til eldre i Bergen. Etaten har ansvar for å følge opp enhetenes håndtering av fag, økonomi, personal og administrasjon. Etaten skal sikre at enhetene gir tjenester i henhold til gjeldende lov- og regelverk, innen tildelte økonomiske rammer og i henhold til retningslinjer fra Byrådsavdeling for helse og omsorg. Etaten har også oppfølgingsansvar overfor 13 private institusjoner som på oppdrag fra kommunen driver alders- og sykehjem.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp

Smart omsorg

Logoen til Smart Omsorg

Kommunens satsing på modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene.

Bygg innen helse og omsorg

Illustrasjon Bygg innen helse og omsorg

Se siste nytt om nye bygg innen helse- og omsorgstjenestene.

Samhandling i helsetjenestene

Tre ansatte ved Bergen legevakt

Informasjon om hvordan Bergen kommune samhandler med spesialisthelsetjenesten.