Gå tilbake til:
Du er her:
Koronaviruset
Tjenester og tilbud er berørt av koronasituasjonen. Beboere på sykehjem får nødvendig helseoppfølging og pleie.
Det er egne regler for besøk. Alle besøk må avtales på forhånd. Les mer

Kontakt

Om oss

Etat for alders- og sykehjem har ansvar for 21 kommunale institusjoner som gir tjenester til eldre i Bergen. Etaten har ansvar for å følge opp enhetenes håndtering av fag, økonomi, personal og administrasjon. Etaten skal sikre at enhetene gir tjenester i henhold til gjeldende lov- og regelverk, innen tildelte økonomiske rammer og i henhold til retningslinjer fra Byrådsavdeling for helse og omsorg. Etaten har også oppfølgingsansvar overfor 13 private institusjoner som på oppdrag fra kommunen driver alders- og sykehjem.

Les mer om oss

Innbyggerhjelp