Om Garnes skule 2023-2024

Vedlagt finn de informasjon om satsing, skulerute, dagsstruktur og kontaktinformasjon for Garnes skule skuleåret 2023/2024.