Gå tilbake til:
Du er her:

Skolehelsetjenesten ved Garnes skule

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten i Bergen Kommune. Tjenesten er et lavterskeltilbud og vi oppfordrer barn og foreldre til å ta kontakt ved behov.

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skader.

 

Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Vi er trygge voksne som har mye erfaring med å snakke med barn, ungdommer og deres foreldre.

 

Vi tilbyr enkeltsamtaler og gir råd og veiledning. Vi har faste helsekontroller og tilbyr vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet. Vi underviser også i forskjellige helsetema på de ulike klassetrinnene.

 

Man kan ta kontakt med helsesykepleier hvis man ønsker en samtale. Eksempler på aktuelle tema i samtaler kan være trivsel på skolen/hjemme, kosthold, aktivitet, søvn, vekst, pubertet, vaksinasjon, syn, hørsel, mobbing, sorg, rus, identitet, triste tanker, stress, angst, seksualitet, prevensjon mm.

 

Garnes barneskole har 2 helsesykepleiere, hovedansvaret for trinnene er delt på følgende måte for skoleåret 2022/23; 

 

Helsesykepleier Karina Nordahl har hovedansvar for 1-4 trinn

Hun er tilstede på skolen:

Tirsdag og torsdag fra 08.00 - 15.00 

Hun kan kontaktes via helsenorge.no

Hun kan også kontaktes på telefon 53037057 / 40813614

 

Helsesykepleier Turid Husdal Haugsvær har hovedansvar for 5-7 trinn

Hun er tilstede på skolen:

Torsdag fra 08.00-15.00

Hun kan kontaktes via helsenorge.no

Hun kan også kontaktes på telefon 53037053 / 40813612

 

Skolelege på skolen er Allan Mukaya

Han er tilstede noen tirsdager

 

Mer info om skolehelsetjenesten

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/skolehelsetjeneste-/skolehelsetjeneste

 

Barne- og familiehjelpen

Barne- og familiehjelpen er også en del av Barne- og familietjenesten i Bergen Kommune. Her møter man familieveiledere, psykologer og andre trygge voksne som har mye erfaring med å snakke med barn, ungdommer og deres foreldre. Dette er et lavterskeltilbud hvor foreldre og ungdom selv kan ta direkte kontakt. Barne- og familiehjelpen har ulike tilbud til barn, unge og deres familier. 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/barneog-familiehjelpen