Skolehelsetjenesten 2023-2024

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten i Bergen Kommune. Tjenesten er et lavterskeltilbud og vi oppfordrer barn og foreldre til å ta kontakt ved behov.

Vedlagt følger informasjon om skolehelsetjenesten: 
Bergen kommune - Skolehelsetjeneste

Garnes skule har to helsesykepleiere, de fordeler trinnene på følgende måte:

1. trinn: Turid Husdal Haugsvær

Hun er til stede på skolen tirsdager i partallsuker og torsdager i oddetallsuker kl. 08.00 – 15.00.

Hun kan kontaktes på telefon 40813612 eller via melding i HelseNorge.

2.-7. trinn: Karina Nordahl

Hun er tilstede på skolen onsdag og torsdag + fredag i partallsuker kl. 08.00 – 15.00.

Hun kan kontaktes på telefon 40813614 eller via melding i HelseNorge.

Skolelege på skolen er Allan Mushima Mukaya
Han er tilstede på skolen noen tirsdager i året.