Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Skolehelsetjeneste

Velkomen til skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er ein del av Barne- og familietenesta i Bergen Kommune. Tenesta er eit lågterskeltilbod og vi oppmodar barn og foreldre til å ta kontakt ved behov.

Skolehelsetenesten ved Garnes skule

Se vedlagte informasjon med kontaktopplysninger om skolehelsetjenesten ved Garnes skule.