Skulebibliotek

Garnes skule har eit skulebibliotek med stort utval bøker både på nynorsk og bokmål.

Bibliotekar er Britt Margun Hustveit.  Ho jobbar ivrig for å oppdatera biblioteket vårt med dei nyaste bøkene for barn og unge. 

Elevar på 7.trinn er bibliotekhjelparar. Dei set på plass bøker som er levert inn, og rydder i hyllene. 

Skulebiblioteket er flittig i bruk både i skuletid og på SFO. Alle trinna har bibliotektid kvar veke. 

Her finn de søkeside til biblioteket vårt: Startside - Garnes skule (bib.no)