RSS

Råd og utvalg

Referat frå møte i FAU 07.02.24

Vedlagt finn de referat frå møte i FAU.

Referat frå møte i FAU 09.11.23

Vedlagt finn de referat frå skuleårets første møte i FAU.

Referat frå møte i FAU 11.05.23

Vedlagt finn de referat frå møte i FAU 11.mai 2023.

Referat frå årsmøte i FAU

16.mars vart det halde årsmøte i FAU. Vedlagt finn de referat frå møtet.

Årsmøte i FAU 16.03.23

FAU kallar inn til årsmøte 16.03.23 kl.18.00-19.30. Stad: Garnes skule, 6.trinns basen

Referat frå møte i FAU 16.02.23

Vedlagt finn de referat frå møte i FAU 16.02.23.

Referat frå møte i FAU 18.01.23

Vedlagt finn de referat frå møte i FAU 18.01.23.