Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Lån utstyr til idrett, friluftsliv og tur hos BUA i Bergen kommune

Nå nærmer vinteren seg! Tidligere kunne en låne skiutstyr direkte fra Etat for idrett. Nå er utstyret flyttet ut til våre tre utlånssentraler som ligger på Åstveit, Melkeplassen og Vestkanten.

Person tilknytta 7. trinn testa positivt på Covid-19

Skulen har fått melding om at ein person tilknytta 7. trinn har fått påvist Covid-19. Alle nærkontaktar har fått SMS. 7. trinn har heimeskule i karanteneperioden.

Innsamling til Adina-stiftelsen

Garnes skule vil også i år ha innsamling til Adina, men den tradisjonelle aksjonsdagen blir på grunn av smittevernårsaker erstatta med skuleløp førstkommande fredag 13.11.20.

Informasjon til føresette

Vedlagt finn de informasjonsskriv med nyttige opplysningar frå rektor.

Mulig busstreik i Vestland

Skyss informerer om konsekvenser ved en eventuell opptrapping av busstreiken

Foreldremøter utgår

Oppsatte foreldremøter må dessverre utgå grunnet Bergen kommune sine retningslinjer for smittevern.

Informasjon om nasjonale prøver 2020

Elever på 5.trinn skal i perioden 31/8-25/9 gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Vedlagt finner dere mer informasjon om disse prøvene.

Mobbeombod

Før skulen starta opp att i haust hadde Garnes skule besøk av mobbeombodet i Vestland. Sjå vedlagte bilde for informasjon om mobbeombodet.

Informasjon om smittevern i skoleskyssen

Vedlagt finn de brev frå Skyss med informasjon om smittevern for elevar som nyttar buss til og frå skole.

Oppstart skuleåret 2020/2021

Vedlagt finn de brev frå rektor med nyttig informasjon om oppstart av skuleåret 2020/2021 ved Garnes skule.