Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Streik i Bergen kommune - ingen konsekvensar for vår skule

Skulen vår er ikkje råka av streiken blant tilsette i denne omgang. Både undervisning og SFO går som normalt. Tilbod ved skulehelsetenesta vert heller ikkje påverka.

Kartleggingsprøvar på 3.trinn

Vedlagt finn de informasjon om kartleggingsprøvar på 3.trinn hausten 2022.

Nasjonale prøver for 5.trinn

Vedlagt finn de informasjon om dei nasjonale prøvane som 5.trinn skal gjennomføra hausten 2022. Informasjonen er også sendt ut i Vigilo.

Oppstart skuleåret 2022/23

Vi ønskjer velkomen til Garnes skule måndag 15. august for første skuledag dette skuleåret!

Vigilo for kommunikasjon mellom heim og skule/SFO

Kommunikasjonsløysinga i Vigilo er no opna for skulen vår.

Aktivitetstilbud for barn og unge i sommerferien

Torsdag 12.mai kl.12 starter påmelding til sommerens aktiviteter i regi av Etat for idrett.

Informasjonsmøte om målform for nye 1. trinnselevar

Onsdag 27. april kl.17.30 vil vi ha eit digitalt informasjonsmøte om val av målform for nye 1. trinnselevar. Send ein e-post til rektor om du ønskjer å delta for å få informasjon.

Søknad om SFO-plass for kommande 1.trinnselevar

Søknadsportalen for å søkje SFO-plass for 1. trinnselevar hausten 2022 er ennå ikkje opna.

Julehelsing frå rektor 2021

Årets julehelsing er digital, akkurat som skulen blei for 5.-7. trinn dei siste dagane. Første dag etter ferien er tyrsdag 4. januar 2022. Måndagen er skule og SFO stengt grunna planleggingsdag.