Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Oppstart skuleåret 2020/2021

Vedlagt finn de brev frå rektor med nyttig informasjon om oppstart av skuleåret 2020/2021 ved Garnes skule.

Sommarbrev frå rektor

Vedlagt finn de årets sommarbrev frå rektor med bl.a. nyttig informasjon om neste skuleår.

Invitasjon til førskuledag 11.06.20

Vedlagt finn de invitasjon til førskuledag for kommande 1.trinns elevar.

Førskuledag 11.06.20

Det vil bli førskuledag 11.juni på ettermiddagen for kommande 1.trinns elevar skuleåret 2020/2021.

Brev til føresette frå smittevernoverlegen

Vedlagt finn de informasjon frå smittevernoverlegen i samband med opning av skule for 5.-7.trinn.

Brev til føresette om opning av skulen veke 20

Vedlagt finn de nyttig informasjon om opninga av skulen veke 20. Vi ber om at de tar dykk tid til å lese dette.

Brev frå rektor om oppstart 27.04.20

Vedlagt finn de brev til føresette på 1.-4.trinn med viktig informasjon om oppstart førstkommande måndag.

Informasjon til føresette på 1.-4.trinn om skuleopning

Her finn de nyttig informasjon i samanheng med opning av skulen 27.april. Det er brev frå smittevernoverlegen, opplysningar om skuleskyss og risikogrupper.

Information about school opening in several languages

Click at the link to find information about reopening of the school for 1.-4. grade.

Rettleiing om smittevern ved opning av skule

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider finn de no oppdatert informasjon om smittevern som skal nyttas ved gjenopning av 1.-4. trinn.