RSS

Siste nytt

Nasjonale prøvar

Elevane våre på 5. trinn skal snart gjennomføre nasjonale prøvar. Prøvane blir gjennomførte i perioden 4.-29. september.

Skulestart 2023-2024

Her finn du tidspunkta for skulestart torsdag 17. august.

Ventilasjonsanlegg i bygg 3

Sommaren 2023 har det vore høg aktivitet på bygg 3. Der har dei bygga innvendige røyr til ventilasjonsanlegg.

Felles perlebilete - samhald på Garnes skule

Elevrådet har dette året hatt ansvaret for eit fellesprosjekt. Prosjektet skulle vise fram samhaldet på skulen.

Nye telefonar på arbeidsrom

Garnes skule har fått nye telefonar på arbeidsromma. Desse telefonane er mobiltelefonar. Fint om du svarar om du ser eit av nummera nedanfor på skjermen din.

Informasjon om Garnes ungdomsskule

Vedlagt finn de informasjon om bygging av den nye ungdomsskulen på Garnes.