Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Mobbeombodet

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø.

Skulestart 16.august 2021

Garnes skule startar opp att måndag 16.august og vi gler oss til å ønske elevane velkomne til skulen!

Velkomen til SFO skuleåret 21/22

SFO opnar etter sommarferien måndag 2.8.2021. Vi ønsker nye og kjente elevar velkomen attende!

Informasjon om streik

Vedlagt finn de informasjon om streik oversett til fleire språk.

Konsekvenser av streik på Garnes skule

Vi er blitt varslet om mulig opptrapping av streik fra og med 2. juni. Alle lærere på Garnes skule er tatt ut i streik. All undervisning blir stengt. Vi vil ha tilbud om tilsyn for 1. og 2. trinn.

Garnes skule mogleg i streik

Vi har fått indikasjoner på at Garnes skule er tatt ut i streik frå onsdag 2.6.21, om det framleis er streik. Vi vil sende ut beskjed om kva som blir konsekvensen for Garnes skule på måndag 31.5.21.

Invitasjon til førskuledag

Garnes skule ønsker elevar som skal byrje på 1.trinn hausten 2021 velkommen til førskuledag 07.06.21.

Garnes skule fortset på gult nivå

Bergen kommune sine nye reglar, forandrar ingenting på Garnes skule no.

Person tilknytta 7. trinn påvist smitte av Covid-19

Skulen har fått melding om at person tilknytta 7. trinn på Garnes skule har fått påvist Covid-19.