RSS

Siste nytt

Innskriving 1.trinn 2024/2025

Her kan du som forelder til skulestartar hausten 2024 finne viktig informasjon.

Nabomøte om reguleringsplan for Bjørnarhallen

Etat for utbygging inviterer naboar og andre interesserte til eit ope informasjonsmøte tysdag 19. mars 2024 kl. 18.00-19.30 om planforslaget for Bjørnarhallen.

Korleis legge til rette for barn med stort læringspotensial?

Garnes skule har dei siste åra jobba mykje med tilrettelegging for barn med stort læringspotensial. I lenka finn de ein artikkel om arbeidet i prosjektet og presentasjon av resultat.

Nasjonale prøvar

Elevane våre på 5. trinn skal snart gjennomføre nasjonale prøvar. Prøvane blir gjennomførte i perioden 4.-29. september.

Skulestart 2023-2024

Her finn du tidspunkta for skulestart torsdag 17. august.

Ventilasjonsanlegg i bygg 3

Sommaren 2023 har det vore høg aktivitet på bygg 3. Der har dei bygga innvendige røyr til ventilasjonsanlegg.

Felles perlebilete - samhald på Garnes skule

Elevrådet har dette året hatt ansvaret for eit fellesprosjekt. Prosjektet skulle vise fram samhaldet på skulen.