Gå tilbake til:
Du er her:

SFO

SFO-plass for elevar på 1.trinn skoleåret 2021/22

Det er no mogeleg å søke SFO-plass for elevar som skal begynne på 1. trinn hausten 2021.

Informasjon om redusert foreldrebetaling SFO

Bergen kommune har tilbud om redusert foreldrebetaling for SFO-plass. Se vedlegg for nærmere informasjon.