RSS

SFO

Årsplan SFO skuleåret 2022-2023

Vedlagt finn de årsplan for Garnes skule SFO skuleåret 2022-2023.

Årsplan SFO 2021-2022

Vedlagt finn de årsplan for Garnes skule SFO skuleåret 2021-2022.

Vedtekter for Garnes SFO

Bergen kommune har fått nye vedtekter for SFO.

Søknad om redusert betaling

Søknad om redusert betaling for plass på SFO skal nå registreres og sendes inn via Vigilo foresattportal.

Informasjon om redusert foreldrebetaling SFO

Bergen kommune har tilbud om redusert foreldrebetaling for SFO-plass. Se vedlegg for nærmere informasjon.