Årsmøte i FAU 16.03.23

FAU kallar inn til årsmøte 16.03.23 kl.18.00-19.30. Stad: Garnes skule, 6.trinns basen

Saksliste:
- Konstituering av årsmøtet
- Godkjenning av innkalling
- Presentasjon av FAU
- Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og årsregnskap
- Mottatte forslag eller saker til behandling
- Eventuelt

Saker må vera arbeidsutvalget i hende ei veke før årsmøtet.
Saker kan sendast Josefine Linn Moland på epost josefine.moland@hotmail.com.
 

Vedlagt finn de årsmeldinga.


Vel møtt!