Gå tilbake til:
Du er her:

Adina takkar for innsatsen!

Vedlagt finn de brev frå Adina kor dei takkar for årets innsamling og fortel litt om kva pengane som er samla inn skal nyttast til.