Korleis legge til rette for barn med stort læringspotensial?

Garnes skule har dei siste åra jobba mykje med tilrettelegging for barn med stort læringspotensial. I lenka finn de ein artikkel om arbeidet i prosjektet og presentasjon av resultat.

Bergen kommune - Korleis legge til rette for barn med stort læringspotensial?