Nasjonale prøvar

Elevane våre på 5. trinn skal snart gjennomføre nasjonale prøvar. Prøvane blir gjennomførte i perioden 4.-29. september.

Vedlagt finn de meir informasjon om prøvane og gjennomføringa.