RSS

Om skolen

Hjellestad skoles handlingsplan for å fremme et trygt og godt psykososialt miljø.

Alle elever har rett til et godt og trygt skolemiljø som skal «fremme helse, trivsel og læring». Denne retten er sikret gjennom opplæringslovens kapittel 9A om elevenes psykososiale miljø.

Ordensregler ved Hjellestad skole

Her finner du ordensreglene for Hjellestad skole. Første del av reglementet gjelder for alle elever i bergensskolen. Skolen vår har lokale regler under §8. Reglene skal sikre en trygg og god skole.

Skyfritt, en plan for å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle elever

Skyfritt er Bergen kommunes plan for å styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehage, skole og på fritidsfeltet. Målsettingen er å redusere mobbing og krenkelser i Bergen.

Praksissamarbeid med HVL, Høgskolen på Vestlandet

Hjellestad skole er praksisskole og tar i mot studenter fra grunnskoleutdanningen. Dette samarbeidet er positivt både for skolen og studentene.