Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Om skolen

Ordensregler ved Hjellestad skole

Her finner du ordensreglene for Hjellestad skole. Første del av reglementet gjelder for alle elever i bergensskolen. Skolen vår har lokale regler under §9. Reglene skal sikre trygg og god skole.

Trygt og godt skolemiljø for alle elever ved Hjellestad skole

Skyfritt er Bergen kommunes plan for å styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehage, skole og på fritidsfeltet. Målsettingen er å redusere mobbing og krenkelser i Bergen.

Du kan kontakt mobbeombodet i Vestland direkte.

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø.