Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Google Maps - Besøksadresse: Grendatunvegen 23 Google Maps - Besøksadresse: Grendatunvegen 23
Besøksadresse:
Grendatunvegen 23
Vis større kart
Skriv til oss:
Kontaktskjema
Telefon:
53035400
Besøksadresse:
Grendatunvegen 23
Åpningstid:
07:30 - 16:30
SFO: 53035418
Postadresse:
Postboks 7700
5020 BERGEN
Tilhører:
Etat for skole

Leder

Bjørg Irene Hagen

Ansatte

Augustine Effah, Mensah

Tilsynsvakt

Bogetveit, Birte Olson

Undervisningsstilling
E-post:
Birte.Bogetveitbergen.kommune.no

Fiskeseth, Cecilie

Assistent SFO

Folgerø, Trude

Avdelingsleder grunnskole
1. - 4. trinn.
E-post:
Trude.Folgerobergen.kommune.no

Haarr, Tora Sofie

Undervisningsstilling
E-post:
Tora.Haarrbergen.kommune.no

Haarr, Tora Sofie

Undervisningsstilling
E-post:
Tora.Haarrbergen.kommune.no

Hagen, Bjørg Irene

Rektor
Telefon:
91594974
E-post:
BjorgIrene.Hagenbergen.kommune.no

Hansen, Marit Landgraff

Undervisningsstilling
E-post:
MaritLandgraff.Hansenbergen.kommune.no

Helgesen, Svanhild A.

Undervisningsstilling
E-post:
Svanhild.Helgesenbergen.kommune.no

Hjellestad, Anne Cathr.

Undervisningsstilling
E-post:
Anne.Hjellestadbergen.kommune.no

Ingebrigtsen, Mary-Anne

Undervisningsstilling
E-post:
Mary-Anne.Ingebrigtsenbergen.kommune.no

Jenssen, Nina Eriksen

Undervisningsstilling
E-post:
Nina.Jenssen2bergen.kommune.no

Jenssen, Nina Eriksen

Undervisningsstilling
E-post:
Nina.Jenssen2bergen.kommune.no

Jørgensen, Christin

Undervisningsstilling
E-post:
Christin.Jorgensenbergen.kommune.no

Knudsen, Nina Lokøen

Undervisningsstilling
E-post:
Nina.LokoenKnudsenbergen.kommune.no

Kolltveit, Øystein N

Undervisningsstilling
E-post:
Oystein.Kolltveitbergen.kommune.no

Kowalska, Monika

Led. renholder u/fagbrev
E-post:
Monika.Kowalskabergen.kommune.no

Kroken, Aasta Tufteland

Undervisningsstilling
E-post:
Aasta.Krokenbergen.kommune.no

Malkenes, Andreas

Avdelingsleder SFO
E-post:
Andreas.Malkenesbergen.kommune.no

Matthiessen, Håvard

Undervisningsstilling
E-post:
Havard.Matthiessenbergen.kommune.no

Morseth, Mary-Ann

Undervisningsstilling
E-post:
Mary-Ann.Morsethbergen.kommune.no

Nipen, Marit

Undervisningsstilling
E-post:
Marit.Nipenbergen.kommune.no

Røstøen, Elisabeth Gjøsund

Undervisningsstilling
E-post:
ElisabethGjosund.Fossbergen.kommune.no

Sangolt, Aleksander Rene

Undervisningsstilling
E-post:
Aleksander.Sangoltbergen.kommune.no

Stangeland, Mette Sun

Undervisningsstilling
E-post:
Mette.Stangelandbergen.kommune.no

Toft, Siv

Undervisningsstilling
E-post:
Siv.Toftbergen.kommune.no

Viken, Ole H.N.

Undervisningsstilling
E-post:
Ole.Vikenbergen.kommune.no

Vorland, Svanhild

Avdelingsleder grunnskole
5. - 7. trinn
E-post:
Svanhild.Vorlandbergen.kommune.no

Wollertsen, Rita

Undervisningsstilling
E-post:
Rita.Wollertsenbergen.kommune.no