Storfint skolebesøk til Hjellestad skole

Fredag 16. februar fikk skolen besøk av skolebyråd Daniel Hägglund, rådgiver, kommunaldirektør, etatsdirektør og sjef Seksjon for strategi og utvikling. De ville vite mer om skolen vår.

I tett yr kom gjestene kjørende til skolen. 

De fikk være se og hilse på elever fra flere trinn og tok seg god tid til å prate med elevene.

De fikk høre flott sang fra 6. trinn, se robotbygging på 1. trinn, kreativ forberedelse til utviklingssamtaler på 2. trinn og ulike måter å trene på klokka på 5. trinn. 

Tilbakemeldingene fra gjestene på å møte elevene var svært gode. 

Før byråden dro videre spilte vi inn skolens trafikale utfordring rundt hjertesone og viktigheten av trygg skolevei for elevene.