Velkommen til deg som er skolestarter høsten 2024.

Vi på Hjellestad skole gleder oss som alltid til å ta imot høstens nye 1.trinns elever. De som tilhører vår skolekrets, får snart et brev med tilbud om skoleplass hos oss.

Alle skolestartere er til Hjellestad skole.