Vi leser og lærer
Leseaksjon 2024
Bilde: BILH

Vi leser for å lære og for å oppleve

Denne måneden leser vi mye. Vi leser for å lære og oppleve. Vi liker å lese. Vi leser for hverandre og vi leser for fadderbarna våre. Vi deler gode leseopplevelser og lærer om ulike sjangre. Leser du?