Ferie og fridager ved Nordnes skole

Alle datoer gjelder fra og med til og med.
Oversikten viser kommende ferie og fridager. Vis passerte ferie og fridager
Skoleruten for neste barnehage-/skoleår er klar 1. februar.

-

Legg "Ferie og fridager for - " i kalenderen din

-

Legg "Ferie og fridager for - " i kalenderen din

 • Første dag i SFO
 • Planleggingsdag (elevfri, SFO stengt)
 • Første skoledag

 • Planleggingsdag (elevfri, SFO er åpen)
  • SFO åpen

 • -
  Høstferie (elevfri, SFO er åpen)
  • SFO åpen -

 • -
  Juleferie (elevfri, SFO er åpen 23.12)
  • SFO åpen

 • Fridag (skole og SFO stengt)
 • Planleggingsdag (elevfri, SFO stengt)

 • -
  Vinterferie (elevfri, SFO åpen)
  • SFO åpen -

 • -
  Påskeferie (elevfri, SFO er åpen 14.04 og 15.04)
  • SFO åpen -

 • Fridag (elevfri, SFO stengt)
 • Planleggingsdag (elevfri, SFO åpen)
  • SFO åpen
 • Kristi Himmelfartsdag (elevfri, SFO stengt)
 • Planleggingsdag (elevfri, SFO stengt)

 • Planleggingsdag (elevfri, SFO åpen)
  • SFO åpen
 • 2. pinsedag (elevfri, SFO stengt)
 • Siste skoledag
 • -
  SFO langdager
  • SFO åpen -
 • Siste dag i SFO