Hjerterommet
Hjerterommet
Bilde: Ragnhild Haukeland

Skolebiblioteket på Nordnes skole

Nordnes skole skole har et nytt og spennende bibliotek! Vi kaller skolebiblioteket vårt for «Hjerterommet» fordi beliggenheten er i hjertet av skolen, like ved hovedinngangen og administrasjonen. Alle trinn og grupper har tilgang til skolebiblioteket, og alle har en fast lånetime i uken.  Vi ønsker at alle elever på Nordnes skole skal være aktive brukere av biblioteket. Skolebibliotekaren vår har tatt bachelorgrad i skolebibliotekarkunnskap ved UiA og heter Ragnhild Haukeland. 

Lese- og skriveoppæring

Skolebiblioteket er en sentral del av lese- og skriveopplæringen på Nordnes skole. Forskning viser at bruk av skolebibliotek kan spille en avgjørende rolle i utvikling av leseglede og kultur for lesing. Litteraturarbeid i skolen er en viktig del i elevenes dannelsesarbeid, både for å bli en god leser og i arbeidet med å finne seg selv. I bøker finner elevene fortellinger som minner om deres egne liv, og som de kan identifisere seg med. Elevene får også kunnskap om ulike måter å forholde seg til verden på. Lesing er en forutsetning for å kunne leve i dagens samfunn.

Leseglede og leselyst

På skolebiblioteket på Nordnes skole er vi opptatt av å legge til rette for leseglede og leselyst. Dette gjør vi blant annet gjennom å gjøre biblioteket levende i form av diverse utstillinger, konkurranser, bokanmeldelser og annet som blant annet kan bidra til å oppdage nye bøker. Mange av disse utstillingene har elevene bidratt til. 

Aksjon leseglede

Hvert år i januar arrangeres Aksjon leseglede. Denne aksjonen har vi hatt årlig på skolen gjennom over 20 år, og den skal bidra til å mer leseglede gjennom mer tid til lesing. I denne perioden får elevene lesing på timeplanen hver dag, både på skolen og hjemme. Det trinnet som til sammen har lest mest i løpet av januar vinner årets leseløve eller lesehest, og det er en gjev pris som deles ut når aksjonen er over. 

Rett bok til rett tid

På skolebiblioteket på Nordnes skole er vi opptatt av at elevene skal finne rett bok til rett tid. At elevene får lese bøker som de interesserer seg for og som er tilpasset deres lesenivå, er viktig for å oppleve glede, opplevelse, utfordring og mestring. For at barna skal finne riktige bøker er det viktig at bøkene er lett tilgjengelig. På skolebiblioteket er de fleste bøkene inndelt etter tema som krim, spenning, humor, bøker om sport, tegneserier med mer. Vi har også flere hyller med lettleste bøker, bildebøker og mange hyller med faktabøker. I tillegg har vi egne hyller med bøker som er ekstra lette å lese for førsteklassinger og elever med spesielle behov. Her har vi også bøker med tegn til tale og med lyd. Vi har også fått på plass et Bærekraftsbibliotek med bøker som passer til FN’s bærekraftsmål. Les mer om dette her: https://www.fn.no/undervisning/undervisningsopplegg/5-7-trinn/baerekraftsbiblioteket

Alltid åpent og tilgjengelig

Vi har et åpent bibliotek som er tilgjengelig for elevene hele dagen. Alle trinn og grupper har faste tidspunkt for bibliotekbesøk. Da kommer elevene og låner bøker som de bruker hjemme eller i skoletiden. SFO har også mulighet til å bruke biblioteket etter skoletid. 

Skolebibliotekar og andre gode hjelpere

Skolebibliotekar er tilgjengelig 6 timer i uken, og kan da bidra med å finne rette bøker til barna. Ragnhild bruker disse timene til å kjøpe inn ny og god litteratur, lage nye lånekort, lage utstillinger og konkurranser med mer. Noen ganger arrangerer hun også lesestunder på biblioteket med aktuelle temaer som trinn eller grupper med, eller hun har en litterær samtale om aktuelle bøker som kan passe for elevene.  I tillegg har vi en annen lærer som hjelper med diverse arbeid med klargjøring av nye bøker, og en fagarbeider som hjelper til med å rydde på biblioteket. Vi har også seks flinke biblioteksassistenter fra 7.trinn (de starter på nytt i januar på 6.trinn). De hjelper til med å rydde, anbefale bøker og lage utstillinger på skolebiblioteket vårt. For å få denne jobben må de skrive søknad og vise at de har interesse for bøker. 

Utlånsmaskiner og database

Vi har to utlånsmaskiner hvor elevene selv låner og leverer inn bøker. I tillegg har vi to pc’er der elevene kan søke etter bøker gjennom bibliotekets database. Denne databasen kan også brukes på klasserommene eller hjemme. Bruk denne nettadressen for å søke blant alle våre flotte bøker: 

https://nordnes.bib.no/cgi-bin/m2

Utlån

Elevene kan låne tre bøker om ganger, to til å ha med hjem og en til å ha på skolen. Ved behov kan elevene avtale å låne flere bøker. Lånetiden er fire uker. I forkant av skoleslutt må elevene levere inn alle bøkene de har lånt. Dersom bøker er mistet eller ødelagt mens de er på hjemlån, er det ønskelig at disse blir erstattet eller vi sender et purregebyr på 100kr. 

Bergen offentlige bibliotek

Vi samarbeider også med Bergen offentlige bibliotek, som er behjelpelige dersom vi trenger flere bøker. Vi oppfordrer også barn og voksne til å bruke bibliotekene på fritiden og til å ta del i opplegg tilknyttet bibliotekene, og konkurranser som «Sommerles».  Bruk gjerne bibliotekets hjemmeside for å få tips til bøker. 

https://bergenbibliotek.no/barn

Kontakt

Dersom dere ønsker mer info om skolebiblioteket, gi eller få lesetips om aktuelle bøker eller råd om tilrettelegging for lesing, er det bare å ta kontakt på epost.

Ragnhild.haukeland@bergen.kommune.no

Lure lesetriks

Her er lure lesetriks til de voksne som skal lese for og sammen med barn.

 • Snakk om bildet utenpå boken dere skal lese, hva tror barnet at boken handler om?
 • Les på baksiden, snakk om det som står der. Still åpne spørsmål.
 • Finn en god tid på dagen, la lesetiden bli en hyggestund.
 • Stopp opp ved begreper, spør barnet hva det betyr?
 • Stopp opp i handlingen og spør barnet om hva de tror kommer til å skje?
 • Snakk gjerne om følelser knyttet til boken, hvorfor var personene i boken sint, glad, redd. osv..
 • Stopp opp ved illustrasjoner og snakk om dem.
 • Hvis barnet skal lese selv, skal det alltid bruke lesefinger. Det er pekefingeren på den hånden barnet skriver med.
 • Husk at vi leser med lydene selv om bokstavene har et navn.
 • Vi er omgitt av logoer, se på skilt i butikken, navn på biler, leker, veiskilt, matvarer..osv. Hva står det der?
 • Gjør barnet oppmerksom på at skrift er en viktig kilde til orientering i hverdagen.
 • Lær barnet å skrive navnet sitt, evt. andre navn i familien, telefonnummer. adresse osv.

"Barna arver nødvendigvis ikke leseglede av foreldrene, men holdningen til lesing."

Liv Engen, leseforsker

Andre aktuelle nettsider 

https://foreningenles.no/barneskole

https://www.xn--slvberget-l8a.no/Anbefalinger/Lesetips-for-barn-og-unge/1.-2.-klasse/Boktips-for-1.-2.-klasse

https://www.barnebokkritikk.no/

https://barnebokinstituttet.no/

https://lesersokerbok.no/

http://www.periskop.no/

https://sommerles.no/

https://www.ark.no/arks-barnebokpris

https://bokslukerprisen.no/

https://www.norden.org/no/bulitpris

https://barnebokinstituttet.no/barnebokfeltet/kud-prisen/

https://www.skolebibliotek.no/

Hjerterommet
Hjerterommet
Bilde: Ragnhild Haukeland
Hjerterommet
Hjerterommet
Bilde: Ragnhild Haukeland
Hjerterommet
Hjerterommet
Bilde: Ragnhild Haukeland