RSS

Råd og utvalg

FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Som du helt sikkert er kjent med, har foreldrenes engasjement og et godt hjem-skole-samarbeid mye å si for barnas resultater, trivsel og holdninger til skolen.

FAU ved Nordnes skole

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.

SMU (skolemiljøutvalget) og SU (Samarbeidsutvalget)

Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette.