RSS

Skolens planer

Sosial læreplan.

Alle ved Nordnes skole har et felles ansvar for et godt læringsmiljø. Godt og nært samarbeid med de foresatte er en viktig forutsetning for å lykkes. Se vedlegg for mer detaljert innhold.

Plan for samarbeid hjem-skole

Samarbeid er et gjensidig ansvar. Gjeldende læreplan for grunnskolen er en forskrift. Det betyr at det som står der er forpliktende både for skole og hjem.

Grunnleggende ferdigheter i alle fag

Grunnleggende ferdigheter er nødvendige ferdigheter for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv.

Kommunikasjon i en digital hverdag

Nordnes skole har fokus på kommunikasjon i en digital hverdag.