Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Skolens planer

Plan for samarbeid hjem-skole

Samarbeid er et gjensidig ansvar. Gjeldende læreplan for grunnskolen er en forskrift. Det betyr at det som står der er forpliktende både for skole og hjem.

Grunnleggende ferdigheter i alle fag

Grunnleggende ferdigheter er nødvendige ferdigheter for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv.

Kommunikasjon i en digital hverdag

Nordnes skole har fokus på kommunikasjon i en digital hverdag.