Kontakt

Besøksadresse:
Nordnesparken 3
Få veibeskrivelse i Google Kart
Skriv til oss:
Kontaktskjema
Telefon:
53038100 - fra kl. 07:30 til kl. 15:30
Besøksadresse:
Nordnesparken 3
Åpningstid:
07:30 - 16:30
Postadresse:
Postboks 7700
5020 BERGEN
Tilhører:
Etat for skole

Leder

Sissel Karin Magnussen

Ansatte

Angeltveit, Thea-Kristin

Undervisningsstilling
E-post:
Thea-Kristin.Angeltveitbergen.kommune.no

Aspenes Sjøbø, Synne

Spesialpedagog
E-post:
Synne.Sjobobergen.kommune.no

Barakat, Rami Risnes

Undervisningsstilling
E-post:
Rami.Barakatbergen.kommune.no

Dahl, Sutima

Fagarbeider renhold
E-post:
Sutima.Dahlbergen.kommune.no

Dalsøren, Hege Kristin

Undervisningsstilling
E-post:
Hege.Dalsorenbergen.kommune.no

Eide, Hanne-Lisbeth Lundekvam

Undervisningsstilling
E-post:
Hanne-Lisbeth.Eidebergen.kommune.no

Ellingsen, Line Merethe

Elevassistent
E-post:
Line.Ellingsenbergen.kommune.no

Engen, Fredric A. Romslo

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Fredric.Engenbergen.kommune.no

Frantzen, Silje Skjelbreid

Undervisningsstilling
E-post:
Silje.Frantzenbergen.kommune.no

Fredriksen, Lene Bjørkhaug

Omsorgsarbeider med fagskole
E-post:
lene.fredriksenbergen.kommune.no

Gausdal, Ina

Undervisningsstilling
E-post:
Ina.Gausdalbergen.kommune.no

Gjønnes, Bente B.

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Bente.Gjonnesbergen.kommune.no

Graasvoll, Gerd

Undervisningsstilling
E-post:
Gerd.Graasvollbergen.kommune.no

Haukeland, Ragnhild

Undervisningsstilling
E-post:
Ragnhild.Haukelandbergen.kommune.no

Hedeman, Sara

Undervisningsstilling
E-post:
Sara.Hedemanbergen.kommune.no

Henjesand, Dagrun

Undervisningsstilling
E-post:
Dagrun.Henjesandbergen.kommune.no

Henrikssen, Linn Rønelv

Undervisningsstilling
E-post:
Linn.Henrikssenbergen.kommune.no

Hopsdal, Kristin Myhrvold

Undervisningsstilling
E-post:
Kristin.Myhrvoldbergen.kommune.no

Hovlistuen, Henrik

Miljøveileder barnehage og skole
E-post:
Henrik.Hovlistuenbergen.kommune.no

Iversen, Lene Ingvild

Gruppeleder SFO m/fagbr.
E-post:
Lene.Iversenbergen.kommune.no

Johansen, Karina Hopland

Undervisningsstilling
E-post:
Karina.Johansenbergen.kommune.no

Karlsen, Bente

Undervisningsstilling
E-post:
Bente.Karlsenbergen.kommune.no

Karlsen, Geir Karl

Avdelingsleder grunnskole
Telefon:
95448262
E-post:
GeirKarl.Karlsenbergen.kommune.no

Kvernenes, May-Britt

Gruppeled. SFO u/fagbr.
E-post:
May-Britt.Kvernenesbergen.kommune.no

Landro, Ingvild

Førstekonsulent
Førstekonsulent
E-post:
Ingvild.Landro2bergen.kommune.no

Langvad, Matias

Undervisningsstilling
E-post:
Matias.Langvadbergen.kommune.no

Leganger, Kristin Jacobsen

Undervisningsstilling
E-post:
Kristin.Jacobsenbergen.kommune.no

Line, Knut

Undervisningsstilling
E-post:
Knut.Linebergen.kommune.no

Magnussen, Sissel Karin

Rektor
Telefon:
90585921
E-post:
Sissel.Magnussenbergen.kommune.no

Marholm, Kari Margrethe

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Kari.Marholmbergen.kommune.no

Mevatne, Kjartan

Undervisningsstilling
E-post:
Kjartan.Mevatnebergen.kommune.no

Michelsen, Sølvi I.

Led. renholder m/fagbrev
E-post:
Solvi.Michelsenbergen.kommune.no

Molland, Merete

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Merete.Mollandbergen.kommune.no

Navarro, Pablo

Miljøveileder barnehage og skole

Nedrebø, Linda

Undervisningsstilling
E-post:
Linda.Nedrebobergen.kommune.no

Nes, Aurora

Undervisningsstilling
E-post:
Aurora.Nesbergen.kommune.no

Nilsen, Marit

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Marit.Nilsen3bergen.kommune.no

Nordanger, Mats Riese

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Mats.Nordangerbergen.kommune.no

Norderval, Elisabeth

Elevassistent
E-post:
Elisabeth.Nordervalbergen.kommune.no

Næss, Josefine

Undervisningsstilling
E-post:
Josefine.Naessbergen.kommune.no

Pahr, Lene K

Undervisningsstilling
E-post:
Lene.Pahrbergen.kommune.no

Parmann, Marlis

Elevassistent
E-post:
Marlis.Parmannbergen.kommune.no

Reck, Kathrin

Undervisningsstilling
E-post:
Kathrin.Reckbergen.kommune.no

Sivertsen, May Britt

Barne- og ungdomsarb.

Skogedal, Turid

Undervisningsstilling
E-post:
Turid.Skogedalbergen.kommune.no

Solberg, Nina

Barne- og ungdomsarb.

Stamnes, Kim

Barnehagelærer
E-post:
Kim.Stamnesbergen.kommune.no

Steen, Kristin

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Kristin.Steen2bergen.kommune.no

Svardal, Bøe Øyvind

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
BoeOyvind.Svardalbergen.kommune.no

Sørhaug, Mona B

Undervisningsstilling
E-post:
Mona.Sorhaugbergen.kommune.no

Sørheim, Oda

Undervisningsstilling
E-post:
Oda.Sorheimbergen.kommune.no

Teker, Mustafa

Renholder
E-post:
Mustafa.Tekerbergen.kommune.no

Tjugum, Iren

Undervisningsstilling
E-post:
Iren.Tjugumbergen.kommune.no

Uksanovic, Olivera

Elevassistent
E-post:
Olivera.Uksanovicbergen.kommune.no

Wik, Christine

Undervisningsstilling
E-post:
Christine.Wikbergen.kommune.no

Yamamoto, Jan Arild Y I

Barne- og ungdomsarb.
E-post:
Yankie.Yamamotobergen.kommune.no

Zafar, May Elin J

Undervisningsstilling
E-post:
May.Zafarbergen.kommune.no