Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Om skolen

Nordnes skole - En presentasjon av forsterket avdeling

Her kan du lese litt om forsterket avdeling på Nordnes skole.

Sosial læreplan for Nordnes skole - et godt sted å være, et godt sted å lære

Alle ved Nordnes skole har et felles ansvar for et godt læringsmiljø med omtanke for andres behov og respekt for læring, og skolen er en sentral læringsarena for utvikling av sosial kompetanse.

Kort om Nordnes skole

Nordnes skole er en barneskole som også er bydekkende tjeneste for elever på barnetrinn som på grunn av store lærevansker eller utviklingshemming trenger et særskilt tilbud.

Nordnes skole ble 100 år!

Nordnes skole ble ferdigstilt og åpnet i 1903. I 2003 hadde skolen storstilt markering av 100-åringen, der blant annet Gunnar Staalesen og Anne-Grethe Strøm-Erichsen var blant deltakerne.

Nordnes skole er Leselos-skole!

Leselos er et verktøy for observasjoner av elevenes leseferdighet og et rammeverk for undervisningsplanlegging.