RSS

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten ved Nordnes skole

Skolehelsetjenesten er et frivillig, gratis lavterskeltilbud til elever i grunnskolen. Målet er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og å forebygge sykdom og skade.

Hodelus - hvordan kan denne bekjempes?

Hodelus er dessverre et tilbakevendende problem. Vi trenger at alle foresatte sjekker jevnlig. Vedlagt har vi lagt noen brosjyrer på ulike språk om hvordan lusesjekk bør gjennomføres.