Nordnes skole - ledelse og administrasjon

Rektor: Sissel Karin Magnussen, tlf: 53 03 81 01 / 905 85 921

Avdelingsleder 1. -4. trinn: 

Avdelingsleder 5. - 7.trinn: Geir Karl Karlsen, tlf: 53 03 81 11

Avdelingsleder forsterket avdeling: Merete Molland, tlf: 53 03 81 03

Avdelingsleder sfo: Katrine Helgaas, tlf: 53 03 81 05

Førstekonsulent: Ingvild Landro 

Kontaktinformasjon Nordnes skole:

Administrasjon, Tlf: 53 03 81 00

Besøksadresse: Nordnesparken 3, 5005 Bergen

Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen