Grunnleggende ferdigheter i alle fag

Grunnleggende ferdigheter er nødvendige ferdigheter for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv.

I Kunnskapsløftet er de grunnleggende ferdighetene definert som å lese, å regne, å skrive, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. I læreplanene i de ulike fagene, er det beskrevet hvordan de grunnleggende ferdighetene er nødvendige for utvikling av fagkompetanse og for å kunne vise kompetanse. Ferdighetene er integrert i kompetansemålene i fagene, slik at en kontinuerlig utvikling av ferdighetene sikres gjennom hele det 13-årige skoleløpet. Nasjonale prøver tester elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk.

Vedlegg