Kommunikasjon i en digital hverdag

Nordnes skole har fokus på kommunikasjon i en digital hverdag.

I nært samarbeid med Fagavdelingen for barnehage og skole arbeider vi med fokus på å utvikle grunnleggende digitale ferdigheter, og hvordan vi kan benytte IKT som hjelp og støtte i undervisning for å sørge for bedre læringsutbytte for alle elever.

Vedlagt ligger et forslag til tiltaksplan vi har utarbeidet lokalt.

Hvert trinn og gruppe lager egne planer ut i fra dette, med støtte i iktplan.no. Se lenken.

 

Videre på internett