Nordnes skole
Nordnes skole

Sosial læreplan.

Alle ved Nordnes skole har et felles ansvar for et godt læringsmiljø. Godt og nært samarbeid med de foresatte er en viktig forutsetning for å lykkes. Se vedlegg for mer detaljert innhold.