Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen bystyre 2019-2023

Bystyret er Bergen kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 67 folkevalgte representanter, og i perioden 2019-2023 er 10 politiske partier representert.

Les sakene fra bystyret onsdag 16. juni

Av aktuelle saker er kjøp av Akasia-barnehager, ny handlingsplan for Miljøløftet, utvidelse av Bybanen til Spelhaugen og 1. tertialrapport 2021.