Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen bystyre 2019-2023

Bystyret er Bergen kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 67 folkevalgte representanter, og har møte i Det gamle Rådhus en gang i måneden.

Bybudsjettet vedtatt - les sakene fra bystyret her

Bystyret har vedtatt bybudsjett for 2020 og økonomisk handlingsplan for de fire neste årene. Av andre saker var nye regler for boligsoneparkering, kulturbysøknad og evaluering av vigselsordningen til Bergen kommune.

Oppgaver og ansvar

Bystyrets hovedoppgave er å vedta overordnede mål, utvikle langsiktige strategier for kommunens virksomhet og sikre at vedtak følges opp via tilsyn og kontroll.

Partisammensetning i bystyret

I valgperioden 2019-2023 er 11 politiske partier representert i bystyret. Sammensetningen finner du her.

Les sakene fra bystyret 20. november

Bystyret for valgperioden 2019-2023 har blant annet vedtatt kunstformidlingsplan for barn og unge, ekstraordinær bevilgning til Bergen Kjøtt og har gitt uttale til ny språklov.

Det nye bystyret samlet for første gang

Bystyret for valgperioden 2019-2023 har hatt sitt første møte. Bystyret valgte Marte Mjøs Persen som ordfører og Rune Bakervik som varaordfører.

Søk i politiske saker

Søk i politiske saker og dokumenter
Åpne registeret for politiske saker

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret