Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 17. november

Se hvilke saker som ble vedtatt på bystyremøtet 17. november. Du kan se møtet i opptak.

Sakene til bystyret 17. november er klare

Neste bystyremøte går som fjernmøte. Aktuelle saker er gå- og sykkelstrategi for Bergen, oppfølging av barnevernsrapport og 2. tertialrapport.

Les sakene fra bystyret 20. oktober

Møtet startet med byrådets budsjettforslag. Av saker til behandling var utbedring av demningen i Munkebotn, ungdomsskole uten ordenskarakterer og plan for boliger og næring i Indre Arnavegen.

Bergen bystyre 2019-2023

Bystyret er Bergen kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 67 folkevalgte representanter, og i perioden 2019-2023 er 11 politiske partier representert.