Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen bystyre 2019-2023

Bystyret er Bergen kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 67 folkevalgte representanter, og har møte i Det gamle Rådhus en gang i måneden.

Sakene til bystyret 20. november er klare

Aktuelle saker er kunstformidlingsplan for barn og unge, ekstrabevilgning til Bergen Kjøtt og endret ledelsesmodell for oppveksttun. Bystyret skal også gi en rekke høringsuttalelser.

Det nye bystyret samlet for første gang

Bystyret for valgperioden 2019-2023 har hatt sitt første møte. Bystyret valgte Marte Mjøs Persen som ordfører og Rune Bakervik som varaordfører.

Oppgaver og ansvar

Bystyrets hovedoppgave er å vedta overordnede mål, utvikle langsiktige strategier for kommunens virksomhet og sikre at vedtak følges opp via tilsyn og kontroll.

Partisammensetning i bystyret

I valgperioden 2019-2023 er 11 politiske partier representert i bystyret. Sammensetningen finner du her.

Søk i politiske saker

Søk i politiske saker og dokumenter
Åpne registeret for politiske saker

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret