Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Bergen bystyre 2019-2023

Bystyret er Bergen kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 67 folkevalgte representanter, og i perioden 2019-2023 er 10 politiske partier representert.

Her er sakene fra bystyret 22. september

Bystyremøtet 22. september startet med at byrådet overleverte forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025. Andre aktuelle saker er skolebruksplan og plan for museer og frivillig kulturvern.

Sakene til bystyret 22. september er klare

På bystyremøtet 22. september skal byrådet overlevere forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025. Andre aktuelle saker er skolebruksplan og plan for museer og frivillig kulturvern.

Les sakene fra bystyret onsdag 16. juni

Av aktuelle saker er kjøp av Akasia-barnehager, ny handlingsplan for Miljøløftet, utvidelse av Bybanen til Spelhaugen og 1. tertialrapport 2021.