RSS

Bergen bystyre 2019-2023

Bystyret er Bergen kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 67 folkevalgte representanter, og i perioden 2019-2023 er 10 politiske partier representert.

Sakene til bystyret 19. desember er klare

På møtet skal bystyret vedta budsjett og økonomi- og handlingsplan. Andre aktuelle saker er restaurering av Dalaelven og representantforslag om ungdomsskolereform i Bergen. Møtet sendes på web-TV.