Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til bystyret 11. mars er klare

På møtet skal bystyret blant annet behandle saker om å sommerstenge Bryggen for biltrafikk, løypemelding for Ekserserhuset og oppfølging av bompengeforliket. Følg møtet på web-TV fra klokken 12.00.

Bergen bystyre 2019-2023

Bystyret er Bergen kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 67 folkevalgte representanter, og i perioden 2019-2023 er 11 politiske partier representert.

Partisammensetning i bystyret

I valgperioden 2019-2023 er 11 politiske partier representert i bystyret. Sammensetningen finner du her.

(30.10.2019)