Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen bystyre 2019-2023

Bystyret er Bergen kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 67 folkevalgte representanter, og har møte i Det gamle Rådhus en gang i måneden.

Les sakene fra bystyret 29. januar

Bystyret ber byrådet følge opp tiltak for informasjonssikkerhet i skolesektoren. Av andre saker er ny byvekstavtale, nye Kronstad oppveksttun og bydelsvis barnehagedekning i 2020.

Sakene til bystyret 29. januar er klare

Av aktuelle tema er informasjonssikkerhet i Bergen kommune, bydelsvis barnehagedekning, ny byvekstavtale, regulering av Bergen havn og nye Ortun badeanlegg.

Oppgaver og ansvar

Bystyrets hovedoppgave er å vedta overordnede mål, utvikle langsiktige strategier for kommunens virksomhet og sikre at vedtak følges opp via tilsyn og kontroll.

Partisammensetning i bystyret

I valgperioden 2019-2023 er 11 politiske partier representert i bystyret. Sammensetningen finner du her.

Søk i politiske saker

Søk i politiske saker og dokumenter
Åpne registeret for politiske saker

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret