Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til bystyret 24. mars er klare

Aktuelle saker er blant annet sommerstenging for trafikk over Bryggen og Torget, digitaliseringsstrategi for Bergen kommune og forslag til planprogram for Bymiljøtunnel. Du kan følge møtet på web-TV.

Bergen bystyre 2019-2023

Bystyret er Bergen kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 67 folkevalgte representanter, og i perioden 2019-2023 er 10 politiske partier representert.

Les sakene fra bystyret 24. februar

Aktuelle saker er Boligmelding 2020- 2026, turvei over Landåsfjellet, oppsummering av skissefase for Bybanen fra sentrum til Åsane og rehabilitering av Kulturhuset Danckert Krohn.

Les sakene fra bystyret 27. januar

Av aktuelle saker er ny bassengstruktur, organiseringen av kommunelegefunksjonen, strategi for det spesialpedagogiske feltet i skole og barnehage, samt ny regnbueplass i Bergen.