Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra bystyret 24. juni

Bystyret justerer budsjett etter merutgifter under korona, endrer sosialhjelpssatsene og gir innspill om utvikling av Vestland. Planer for Sædalen og for Store Lungegårdsvann er også vedtatt.

Bergen bystyre 2019-2023

Bystyret er Bergen kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 67 folkevalgte representanter, og i perioden 2019-2023 er 11 politiske partier representert.