Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Behandlede saker

Her er sakene fra bystyret 22. september

Bystyremøtet 22. september startet med at byrådet overleverte forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025. Andre aktuelle saker er skolebruksplan og plan for museer og frivillig kulturvern.

Les sakene fra bystyret onsdag 16. juni

Av aktuelle saker er kjøp av Akasia-barnehager, ny handlingsplan for Miljøløftet, utvidelse av Bybanen til Spelhaugen og 1. tertialrapport 2021.

Les sakene fra bystyret 20. mai

Aktuelle saker er blant annet ny forskrift om husholdningsavfall og straksløsning for sykkel i sentrum.

Les sakene fra bystyret 28. april

Les omtale av de største sakene og se det du ønsker av debatten på web-TV. Av aktuelle saker er Dokken, tiltak mot strukturell rasisme og innendørs ishall i Slåtthaug Arena.

Les sakene fra bystyret 24. mars

Bystyret har blant annet behandlet saker om sommerstenging for trafikk over Bryggen og Torget, trasé for Bybanen i Eidsvåg og bosetting av flyktninger i 2021.

Les sakene fra bystyret 24. februar

Aktuelle saker er Boligmelding 2020- 2026, turvei over Landåsfjellet, oppsummering av skissefase for Bybanen fra sentrum til Åsane og rehabilitering av Kulturhuset Danckert Krohn.

Les sakene fra bystyret 27. januar

Av aktuelle saker er ny bassengstruktur, organiseringen av kommunelegefunksjonen, strategi for det spesialpedagogiske feltet i skole og barnehage, samt ny regnbueplass i Bergen.

Les sakene fra bystyret 16. desember

På sakskartet var nytt bybudsjett 2021, statlig støtte til kriserammet utelivsbransje, forbud mot vannscooter på Nordåsvannet og ekstraordinært tilskudd til kunst og kultur.

Les sakene fra bystyret 17. november

Aktuelle saker er gå- og sykkelstrategi for Bergen, oppfølging av barnevernsrapport og 2. tertialrapport.

Les sakene fra bystyret 20. oktober

Møtet startet med byrådets budsjettforslag. Av saker til behandling var utbedring av demningen i Munkebotn, ungdomsskole uten ordenskarakterer og plan for boliger og næring i Indre Arnavegen.