Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Les sakene fra bystyret 24. mars

Bystyret har blant annet behandlet saker om sommerstenging for trafikk over Bryggen og Torget, trasé for Bybanen i Eidsvåg og bosetting av flyktninger i 2021.

Les sakene fra bystyret 24. februar

Aktuelle saker er Boligmelding 2020- 2026, turvei over Landåsfjellet, oppsummering av skissefase for Bybanen fra sentrum til Åsane og rehabilitering av Kulturhuset Danckert Krohn.

Les sakene fra bystyret 27. januar

Av aktuelle saker er ny bassengstruktur, organiseringen av kommunelegefunksjonen, strategi for det spesialpedagogiske feltet i skole og barnehage, samt ny regnbueplass i Bergen.

Les sakene fra bystyret 16. desember

På sakskartet var nytt bybudsjett 2021, statlig støtte til kriserammet utelivsbransje, forbud mot vannscooter på Nordåsvannet og ekstraordinært tilskudd til kunst og kultur.

Les sakene fra bystyret 17. november

Aktuelle saker er gå- og sykkelstrategi for Bergen, oppfølging av barnevernsrapport og 2. tertialrapport.

Les sakene fra bystyret 20. oktober

Møtet startet med byrådets budsjettforslag. Av saker til behandling var utbedring av demningen i Munkebotn, ungdomsskole uten ordenskarakterer og plan for boliger og næring i Indre Arnavegen.

Les sakene fra bystyret 22. september

Av aktuelle saker er tiltak for å møte koronapandemien, kommunal planstrategi 2019-2023 og økonomiske perspektiver de neste ti årene.

Les sakene fra bystyret 24. juni

Bystyret justerer budsjett etter merutgifter under korona, endrer sosialhjelpsatsene og gir innspill om utvikling av Vestland. Planer for Sædalen og for Store Lungegårdsvann er også vedtatt.

Les sakene fra bystyret onsdag 27. og torsdag 28. mai

Av aktuelle saker torsdagen var ønsker om å motta flere mindreårige flyktninger, utredning av bybane-tunnel i sentrum, økt arealnorm for barnehage og plan for nye Eidsvåg skole.

Les sakene fra bystyret 22. april

Av aktuelle saker var lokale tiltakspakker for Bergen, reduksjon av bompenger, bilfritt Bryggen, sanering av Slettebakken og byrådets krisefullmakter.