Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Behandlede saker

Les sakene fra bystyret 22. juni

Bystyret har blant annet behandlet årets første tertialrapport, kommunedelplan for Nordhordlandstunnelen, utbyggingsselskap for Dokken, ny forskrift om fritidsfartøy og bystrandforslag på Laksevåg.

Les sakene fra bystyret 24. mai

Av aktuelle saker er regulering av cruisetrafikk, plan for sentrale Mindemyren, ny turnusordning for syke- og vernepleiere, kulturstrategi for ungdom og akuttovernatting til fattige.

Les sakene fra bystyret onsdag 27. april

Av aktuelle saker i dagens møte er midlertidig SFO- og UFO-tilbud for asylsøkere, rydding av Store Lungegårdsvann, forvaltning av hjort og plan for frivilligheten.

Les sakene fra bystyret onsdag 30. mars

Av aktuelle saker er bosetting av 1000 flyktninger, nytt barnehagetilbud til asylsøkere og forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy.

Les sakene fra bystyret 23. februar

Av aktuelle saker er bosetting av flyktninger, forvaltningsplan for Bryggen og oppfølging av gåstrategien for Bergen.

Les sakene fra bystyret 26. januar

Av aktuelle saker er plan for nye Rolland skole, kompensasjonsordning for lokale virksomheter, samt handlingsplan mot radikalisering, voldelig ekstremisme og hatkriminalitet.

Les sakene fra bystyret 15. desember

Bystyret har vedtatt bybudsjett 2022 og økonomisk handlingsplan. Av andre saker var trasevalg for Bybanen til og kulturmiljøplan for Bergen.

Les sakene fra bystyret 24. november

Bystyret har vedtatt tunnelalternativ for Bybanen til Åsane. Av andre vedtak var bompengefinansiering av Arna-Stanghelle, flerbrukshall under Mulebanen og etablering av Havbyen Bergen.

Les sakene fra bystyret 27. oktober

Av aktuelle saker er handlingsplan for sykkelsatsning på kommunalt veinett, statusrapport for bossnettet og flere innbyggerforslag. Du kan se møtet i opptak.

Her er sakene fra bystyret 22. september

Bystyremøtet 22. september startet med at byrådet overleverte forslag til budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025. Andre aktuelle saker er skolebruksplan og plan for museer og frivillig kulturvern.