RSS

Behandlede saker

Se sakene fra bystyret og sendingen i opptak fra 18. oktober

18. oktober var det siste bystyremøtet for perioden 2019-2023. Du kan se møtet på web-TV. Av aktuelle saker er evaluering av Byarkitekten, regulering av Paradis Hage og handlingsplan for barnevernet.

Se sakene og bystyret i opptak fra 27. september

Møtet startet med at byrådet overleverte budsjettforslag 2024 og økonomiplan 2024-2027. Av andre saker er drift av Bergen inkluderingssenter og bilfri bydel på Løvstakksiden.

Se sakene og bystyret i opptak fra 21. og 22. juni

Du kan se debatten i opptak på web-TV. Av aktuelle saker er plan for likestilling, Grønn strategi, idrettsplan og plan for studenter, bosetting av flyktninger og videre veivalg for Lotheveien.

Se sakene fra bystyret 31. mai

Av aktuelle saker er Bybanen til Åsane, ny idrettshall på Rå skole, fagopplæring i Bergen kommune og kjøp av byarkivets lokaler.

Les sakene fra bystyret onsdag 3. mai

Aktuelle saker er uteservering i Neumanns gate, midlertidig tilskuddsordning for installering av varmepumper og sluttbehandling av Trafikkplan sentrum.

Les sakene fra bystyret 29. mars

Du kan se møtet i opptak på bystyrets web-TV. Av aktuelle saker var naturstrategi for Bergen, etablering av Kim Frieles plass og gjennomføring av nytt sykehjem i Midtbygda.

Dette er sakene som bystyret behandlet 22. februar

Av aktuelle saker er barnehagebruksplan for Bergen, solenergi på AdO, bosetting av flyktninger og strategi for Dokken.

Les sakene fra bystyret 25. januar

Av aktuelle saker er Grønn strategi, språkpolitisk plan, sykkelstamveg E39, forvaltningsrevisjon av fastlegeordningen og forslag om kveldsåpne barnehager.

Les sakene fra bystyret onsdag 14. desember

Bystyret har vedtatt kommunens budsjett for 2023 og økonomi- og handlingsplan for 2023-2026. Av andre saker er ny varaordfører, videreføring av fritt brukervalg og tiltak for å bevare biene i Bergen.

Les sakene fra bystyret 26. oktober

Av aktuelle saker er ny ungdomsplan, revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet, status for bosetting av ukrainske flyktninger samt rapport om psykisk helse blant eldre.