Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Les sakene fra bystyret 22. september

Av aktuelle saker er tiltak for å møte koronapandemien, kommunal planstrategi 2019-2023 og økonomiske perspektiver de neste ti årene.

Les sakene fra bystyret 24. juni

Bystyret justerer budsjett etter merutgifter under korona, endrer sosialhjelpsatsene og gir innspill om utvikling av Vestland. Planer for Sædalen og for Store Lungegårdsvann er også vedtatt.

Les sakene fra bystyret onsdag 27. og torsdag 28. mai

Av aktuelle saker torsdagen var ønsker om å motta flere mindreårige flyktninger, utredning av bybane-tunnel i sentrum, økt arealnorm for barnehage og plan for nye Eidsvåg skole.

Les sakene fra bystyret 22. april

Av aktuelle saker var lokale tiltakspakker for Bergen, reduksjon av bompenger, bilfritt Bryggen, sanering av Slettebakken og byrådets krisefullmakter.

Resten av bystyremøtet utsatt

På grunn av nye restriksjoner for ansatte i Bergen kommune, ble bystyrets møte 11. mars avbrutt klokken 16.00. Resten av møtet blir avviklet ved en senere anledning. Her er sakene som ble vedtatt:

Les sakene fra bystyret 29. januar

Bystyret ber byrådet følge opp tiltak for informasjonssikkerhet i skolesektoren. Av andre saker er ny byvekstavtale, nye Kronstad oppveksttun og bydelsvis barnehagedekning i 2020.

Bybudsjettet vedtatt - les sakene fra bystyret 18. desember

Bystyret har vedtatt bybudsjett for 2020 og økonomisk handlingsplan for de fire neste årene. Av andre saker var nye regler for boligsoneparkering, kulturbysøknad og evaluering av vigselsordningen.

Les sakene fra bystyret 20. november

Bystyret for valgperioden 2019-2023 har blant annet vedtatt kunstformidlingsplan for barn og unge, ekstraordinær bevilgning til Bergen Kjøtt og har gitt uttale til ny språklov.

Det nye bystyret samlet for første gang

Bystyret for valgperioden 2019-2023 har hatt sitt første møte. Bystyret valgte Marte Mjøs Persen som ordfører og Rune Bakervik som varaordfører.