Gå tilbake til:
Du er her:

Behandlede saker

Les sakene fra bystyret 16. desember

På sakskartet var nytt bybudsjett 2021, statlig støtte til kriserammet utelivsbransje, forbud mot vannscooter på Nordåsvannet og ekstraordinært tilskudd til kunst og kultur.

Les sakene fra bystyret 17. november

Aktuelle saker er gå- og sykkelstrategi for Bergen, oppfølging av barnevernsrapport og 2. tertialrapport.

Les sakene fra bystyret 20. oktober

Møtet startet med byrådets budsjettforslag. Av saker til behandling var utbedring av demningen i Munkebotn, ungdomsskole uten ordenskarakterer og plan for boliger og næring i Indre Arnavegen.

Les sakene fra bystyret 22. september

Av aktuelle saker er tiltak for å møte koronapandemien, kommunal planstrategi 2019-2023 og økonomiske perspektiver de neste ti årene.

Les sakene fra bystyret 24. juni

Bystyret justerer budsjett etter merutgifter under korona, endrer sosialhjelpsatsene og gir innspill om utvikling av Vestland. Planer for Sædalen og for Store Lungegårdsvann er også vedtatt.

Les sakene fra bystyret onsdag 27. og torsdag 28. mai

Av aktuelle saker torsdagen var ønsker om å motta flere mindreårige flyktninger, utredning av bybane-tunnel i sentrum, økt arealnorm for barnehage og plan for nye Eidsvåg skole.

Les sakene fra bystyret 22. april

Av aktuelle saker var lokale tiltakspakker for Bergen, reduksjon av bompenger, bilfritt Bryggen, sanering av Slettebakken og byrådets krisefullmakter.

Resten av bystyremøtet utsatt

På grunn av nye restriksjoner for ansatte i Bergen kommune, ble bystyrets møte 11. mars avbrutt klokken 16.00. Resten av møtet blir avviklet ved en senere anledning. Her er sakene som ble vedtatt:

Les sakene fra bystyret 29. januar

Bystyret ber byrådet følge opp tiltak for informasjonssikkerhet i skolesektoren. Av andre saker er ny byvekstavtale, nye Kronstad oppveksttun og bydelsvis barnehagedekning i 2020.

Bybudsjettet vedtatt - les sakene fra bystyret 18. desember

Bystyret har vedtatt bybudsjett for 2020 og økonomisk handlingsplan for de fire neste årene. Av andre saker var nye regler for boligsoneparkering, kulturbysøknad og evaluering av vigselsordningen.