Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Helse, omsorg og inkludering

Vil sikre akuttovernatting for fattige

Bystyret ber byrådet finne et nytt lokale for å sikre at Bergen har et overnattingstilbud for fattige tilreisende som oppholder seg her.

Vil utrede ny turnusordning for syke- og vernepleiere

Bystyret vil utrede ny turnusordning for sykepleiere, vernepleiere og helsesykepleiere.

Ny plan for kunnskap i helsetjenestene på plass

Bergen bystyre har vedtatt planen "Bedre kunnskap – bedre helse: Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenestene 2022-2027".

Avviser innbyggerforslag i Sandalsringen

Bergen bystyre avviser et innbyggerforslag som går mot planene om å bygge 15 boliger for mennesker med rusutfordringer i Sandalsringen. Planprosessen fortsetter med 12 boliger.

Ny plan for frivillighet på plass

Bystyret har vedtatt Plan for frivillighet i Bergen for 2022-2025. Planen skisserer flere tiltak som skal gjøre det enklere å drive med frivillighet i Bergen.

Bergen skal bosette 1000 flyktninger i 2022

Bystyret fattet endelig vedtak om at Bergen skal ta imot 1000 flyktninger i 2022.

Vil øke innsats for å få færre brukte sprøyter i gatene

Bystyret har behandlet byrådets redegjørelse om tiltak for å redusere forekomsten av brukte sprøyter i gatene. Bystyret ber om at brukerne involveres i det videre arbeidet.

Skal bosette 182 flyktninger i 2022

Bergen bystyre har bestemt at Bergen skal bosette 182 flyktninger i 2022, deriblant syv enslige barn på flukt.

Vedtok ny handlingsplan mot muslimhat

Bystyret har vedtatt ny Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

Slik skal Bergen forebygge radikalisering, voldelig ekstremisme og hatkriminalitet

Bystyret har vedtatt ny handlingsplan for å forebygge radikalisering, voldelig ekstremisme og hatkriminalitet i Bergen. Planen beskriver 25 konkrete tiltak for årene 2021-2025.