Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Helse, omsorg og inkludering

Vil gjøre mer for å hjelpe kvinner i aktiv rus med midlertidig botilbud

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om midlertidig botilbud for kvinner i rus.

Vil gjøre mer for å hjelpe papirløse i Bergen

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å gjøre mer for å hjelpe papirløse migranter som oppholder seg i Bergen.

Vil ikke avvikle fritt brukervalg i hjemmetjenesten

Bystyret har bestemt at brukervalgordningen innen praktisk bistand ikke skal avvikles på nåværende tidspunkt.

Vil prøve alternativ oppfølging ved illegal rusmiddelbruk

Bystyret har behandlet et representantforslag om lokal rusreform og ber byrådet gjennomføre et pilotprosjekt i samarbeid med politiet.

Ny veteranplan på plass

Bystyret har nå vedtattveteranplan for Bergen kommune “I tjeneste for Norge - bosatt i Bergen”.

Ber om ytterligere innsats for bedre fastlegedekning

Bystyret har fått status for samhandling med spesialisthelsetjenesten i 2021.

Vil vurdere produksjonskjøkken i nye sykehjem

Bystyret har fått orientering om produksjon og levering av middager i helse- og omsorgstjenesten

Ber om tiltak for å forebygge ensomhet blant eldre

Bystyret har fått rapport om ensomhet og psykisk helse blant eldre.

Ny ungdomsplan på plass

Bystyret har nå vedtatt Bergen kommunes første plan for ungdom. "Ungdomsplan" har som målsetting å se hele ungdomstiden helhetlig og med utgangspunkt i hva ungdom mener og ønsker.

Bergen skal ha nullvisjon for overdosedødsfall

Bergen bystyre har vedtatt en nullvisjon for overdosedødsfall, og ber byrådet ta initiativ til kunnskapsbaserte strakstiltak som kan redusere antall overdosedødsfall både nasjonalt og lokalt.