Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Følger opp barnevernrapport fra Fjeld-utvalget

Bystyret slutter seg til tiltakene som vurderes som nødvendige og hensiktsmessige etter funnene i Fjeld-utvalget sin rapport om ti enkeltsaker i barnevernet.

Vil ikke innføre integreringsbarometer

Bystyret har behandlet et representantforslag om å innføre integreringsbarometer for Bergen. Bystyret vedtok ikke forslaget.

Har fått status for helse- og barneverntjenester

Bystyret har fått statusrapport for helse- og barneverntjenester og vedtatt flere merknader til saken.

Har behandlet årsmelding fra Byombudet

Bystyret har tatt årsmeldingen til orientering og har vedtatt en rekke merknader.

Fordømmer SIANs rasistiske ytringer

Bystyret tar avstand fra rasisme og antidemokratiske holdninger og har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om hatytringer i Bergen kommune.

Nye skjenkeregler på plass

Bystyret har vedtatt retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen kommune for perioden 2020–2024.

Har vedtatt prioriteringer for sosialtjenesten

Bystyret har fått kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten for 2019, og vedtatt satsingsområder fremover.

Vil heve sosialhjelpssatsene

Bystyret ber om en evaluering av kostnader og andre konsekvenser ved økning av sosialhjelpsatsene, blant annet om alternative modeller for kriteriene for tildeling og utmåling av startlån.

Gir uttale om kompetansekrav i barnevernet

Bystyret gir høringsuttalelse til endring i barnevernloven som angår kompetansekrav i barnevernet.

Vil sikre barns interesser etter barnekonvensjonen

Bystyret i Bergen mener å sende barn ut av landet mot sin vilje kan være et brudd på barnekonvensjonen.