Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Helse, omsorg og inkludering

Vil prøve alternativ oppfølging ved illegal rusmiddelbruk

Bystyret har behandlet et representantforslag om lokal rusreform og ber byrådet gjennomføre et pilotprosjekt i samarbeid med politiet.

Ny veteranplan på plass

Bystyret har nå vedtattveteranplan for Bergen kommune “I tjeneste for Norge - bosatt i Bergen”.

Ber om ytterligere innsats for bedre fastlegedekning

Bystyret har fått status for samhandling med spesialisthelsetjenesten i 2021.

Vil vurdere produksjonskjøkken i nye sykehjem

Bystyret har fått orientering om produksjon og levering av middager i helse- og omsorgstjenesten

Ber om tiltak for å forebygge ensomhet blant eldre

Bystyret har fått rapport om ensomhet og psykisk helse blant eldre.

Ny ungdomsplan på plass

Bystyret har nå vedtatt Bergen kommunes første plan for ungdom. "Ungdomsplan" har som målsetting å se hele ungdomstiden helhetlig og med utgangspunkt i hva ungdom mener og ønsker.

Bergen skal ha nullvisjon for overdosedødsfall

Bergen bystyre har vedtatt en nullvisjon for overdosedødsfall, og ber byrådet ta initiativ til kunnskapsbaserte strakstiltak som kan redusere antall overdosedødsfall både nasjonalt og lokalt.

Vil styrke mulighet personer med utviklingshemming å eie egen bolig

Bystyret ber byrådet legge til rette for kommunal medvirkning for at private bofellesskap skal få støtte fra Husbanken og momsrefusjon.

Vil sikre akuttovernatting for fattige

Bystyret ber byrådet finne et nytt lokale for å sikre at Bergen har et overnattingstilbud for fattige tilreisende som oppholder seg her.

Vil utrede ny turnusordning for syke- og vernepleiere

Bystyret vil utrede ny turnusordning for sykepleiere, vernepleiere og helsesykepleiere.