Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Helse, omsorg og inkludering

Bystyret følger opp barnevernsrapporten fra Fjeld-utvalget

Bystyret har tatt fremdriftsplan for oppfølging av rapport fra utvalg for gjennomgang av barnevernssaker i Bergen kommune orientering.

Ber byrådet legge frem sak om støttekontakter

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om bruk av støttekontakter i Bergen kommune.

Har justerer kursen for fremtidens eldreomsorg

Bystyret har vedtatt rullering av temaplanen Omsorg med kunnskap - plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune 2016- 2030.

Vil sikre nok ressurser til lavterskel psykisk helsehjelp

Bystyret har behandlet en interpellasjon om støtte til ROS. Bystyret ber byrådet om å gå i dialog med statlige myndigheter for å sikre nok ressurser til lavterskel psykisk helsehjelp etter pandemien.

Ber om tiltak mot strukturell rasisme i Bergen

Bystyret har fått rapport som beskriver erfaringer fra møter med offentlige myndigheter, arbeidsliv og boligmarked. Dette vil bystyret ha som oppfølgingspunkter til rapporten.

Vil styrke oppfølgingen av barn ved samlivsbrudd

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å utrede muligheten for å innføre et tilbud som kan styrke oppfølgningen av barn som opplever foreldrenes samlivsbrudd.

Har fått status for Handlingsplan for selvmordsforebygging i Bergen

Bystyret har fått orientering om statusrapport for selvmordsforebygging og er bekymret for at koronakrisen kan bidra til økt risiko for selvmord.

Bergen bosetter 165 flyktninger i 2021

Bystyret har vedtatt at Bergen bosetter 165 flyktninger i 2021 i tråd med anmodningen fra staten.

Har vedtatt grunnlag for boligpolitikk for vanskeligstilte

Bystyret har fått "Boligmelding 2020-2026" til orientering og vedtatt at den skal legges til grunn for boligpolitikken for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Flytter kommunelegefunksjonen i Bergen kommune

Bystyret ber byrådet organisere kommunelegefunksjonen, fra nivå 2 til nivå 1, i egen nøytral enhet. Dette inkluderer også stillingen som smittevernoverlege.