RSS

Helse, omsorg og inkludering

Vil styrke mangfoldskompetansen i Bergen kommune

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å intensivere arbeidet med å styrke mangfoldskompetansen hos ansatte, ledere og de som rekrutterer i Bergen kommune.

Vil hindre stigmatisering rundt Aktivitetskortet

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om utvidelse av Aktivitetskortet til alle barn i Bergen.

Vil gjøre mer for å hjelpe kvinner i aktiv rus med midlertidig botilbud

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om midlertidig botilbud for kvinner i rus.

Vil gjøre mer for å hjelpe papirløse i Bergen

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å gjøre mer for å hjelpe papirløse migranter som oppholder seg i Bergen.

Vil ikke avvikle fritt brukervalg i hjemmetjenesten

Bystyret har bestemt at brukervalgordningen innen praktisk bistand ikke skal avvikles på nåværende tidspunkt.

Vil prøve alternativ oppfølging ved illegal rusmiddelbruk

Bystyret har behandlet et representantforslag om lokal rusreform og ber byrådet gjennomføre et pilotprosjekt i samarbeid med politiet.

Ny veteranplan på plass

Bystyret har nå vedtattveteranplan for Bergen kommune “I tjeneste for Norge - bosatt i Bergen”.

Ber om ytterligere innsats for bedre fastlegedekning

Bystyret har fått status for samhandling med spesialisthelsetjenesten i 2021.

Vil vurdere produksjonskjøkken i nye sykehjem

Bystyret har fått orientering om produksjon og levering av middager i helse- og omsorgstjenesten

Ny ungdomsplan på plass

Bystyret har nå vedtatt Bergen kommunes første plan for ungdom. "Ungdomsplan" har som målsetting å se hele ungdomstiden helhetlig og med utgangspunkt i hva ungdom mener og ønsker.