Gå tilbake til:
Du er her:

Helse, omsorg og inkludering

Har fått status for helse- og barneverntjenester

Bystyret har fått statusrapport for helse- og barneverntjenester og vedtatt flere merknader til saken.

Har behandlet årsmelding fra Byombudet

Bystyret har tatt årsmeldingen til orientering og har vedtatt en rekke merknader.

Fordømmer SIANs rasistiske ytringer

Bystyret tar avstand fra rasisme og antidemokratiske holdninger og har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om hatytringer i Bergen kommune.

Nye skjenkeregler på plass

Bystyret har vedtatt retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger i Bergen kommune for perioden 2020–2024.

Har vedtatt prioriteringer for sosialtjenesten

Bystyret har fått kunnskapsgrunnlag for sosialtjenesten for 2019, og vedtatt satsingsområder fremover.

Vil heve sosialhjelpssatsene

Bystyret ber om en evaluering av kostnader og andre konsekvenser ved økning av sosialhjelpsatsene, blant annet om alternative modeller for kriteriene for tildeling og utmåling av startlån.

Gir uttale om kompetansekrav i barnevernet

Bystyret gir høringsuttalelse til endring i barnevernloven som angår kompetansekrav i barnevernet.

Vil sikre barns interesser etter barnekonvensjonen

Bystyret i Bergen mener å sende barn ut av landet mot sin vilje kan være et brudd på barnekonvensjonen.

Vil jobbe for å utjevne forskjeller i folkehelse

Bystyret har fått "Folkehelseoversikt - Levekår og helse i Bergen 2019". Bystyret peker på flere tiltak for å følge opp helseforskjeller, særlig blant barn og unge.

I rute med 130 nye boliger for utviklingshemmede

Bystyret har fått status for "Boligløftet – 130 nye boliger for utviklingshemmede". Bystyret ber om at Svanlitangen på Haugland reguleres for boliger til beboere med autismediagnoser.