RSS

Barnehage og skole

Vil opprette kommunalt oppfølgingsteam for ansatte i skolen som opplever vold og trusler

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om vold og trusler i bergensskolen.

Vil undersøke behovet for kveldsåpne barnehager

Bystyret har behandlet representantforslag om behovet for en ordning med kveldsåpne barnehager.

Vil arbeide for å opprette en ekstra forsterket avdeling

Bystyret har behandlet et innbyggerforslag om å øke kapasiteten på inntaket til forsterket avdeling/skole.

Vil evaluere tildelingsmodell for bergensskolen

Bystyret har behandlet et representantforslag om tildelingsmodell for bergensskolen.

Vil utrede muligheter for økt moderasjon i barnehage og SFO

Bystyret har behandlet representantforslag om bedre søskenmoderasjon i barnehage og SFO, barnehageplass til alle og utvidelse av gratis kjernetid.

Ny plan for kvalitet i bergensskolen på plass

Bystyret har nå godkjent "Sammen for kvalitet - læring og medvirkning. Kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen 2022/23-2026/27".

Vil ha mer kunnskap om fravær og skolevegring

Bystyret har fått kvalitetsmelding for bergensskolen 2016-2021 til orientering.

Skolebruksplan med nærmiljøprofil

Skolebruksplanen er kommunens viktigste dokument for å planlegge og utforme skolebygg og fremtidig skolestruktur.