Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage og skole

Endrer arealnorm for barnehager i Bergen

Bystyret har besluttet å øke arealnormen for barn under tre år til minst 5,3 kvadratmeter per barn.

Vil sikre mer inkluderende skole for barn med lese- og skrivevansker

Bystyret har behandlet en interpellasjon om identifiseringsgaranti til elever med mistanke om dysleksi.

Grønt lys for nye Kronstad oppveksttun

Bystyret har vedtatt reguleringsplan for nye Kronstad oppveksttun.

Skal følge opp tiltak for informasjonssikkerhet i skolesektoren

Bystyret har fått forvaltningsrevisjon om informasjonssikkerhet i skolesektoren, og ber byrådet følge opp med tiltak.

Har vedtatt plan for å sikre bydelsvis barnehagedekning

Bystyret har nå vedtatt byrådets "Strategi og tiltak for innfrielse av bydelsvis barnehagedekning 2020".