Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Barnehage og skole

Vil undersøke behovet for kveldsåpne barnehager

Bystyret har behandlet representantforslag om behovet for en ordning med kveldsåpne barnehager.

Vil arbeide for å opprette en ekstra forsterket avdeling

Bystyret har behandlet et innbyggerforslag om å øke kapasiteten på inntaket til forsterket avdeling/skole.

Vil evaluere tildelingsmodell for bergensskolen

Bystyret har behandlet et representantforslag om tildelingsmodell for bergensskolen.

Vil utrede muligheter for økt moderasjon i barnehage og SFO

Bystyret har behandlet representantforslag om bedre søskenmoderasjon i barnehage og SFO, barnehageplass til alle og utvidelse av gratis kjernetid.

Ny plan for kvalitet i bergensskolen på plass

Bystyret har nå godkjent "Sammen for kvalitet - læring og medvirkning. Kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen 2022/23-2026/27".

Pengene på plass for ny skole og idrettshall på Garnes

Bystyret har fattet gjennomføringsvedtak for ny Garnes ungdomsskole og rehabilitering av Garnes ungdomsskole idrettsbygg.

Oppretter barnehagetilbud til asylsøkere

Bystyret har nå vedtatt å opprette et midlertidig barnehagetilbud til asylsøkere.

Tilbyr barnehager støtte til to ekstra ansatte

Som en forsøksordning skal barnehager kunne søke støtte til å ansette to ekstra fulltidsansatte til det direkte arbeidet med barn. Det har bystyret bestemt.

Vil ha mer kunnskap om fravær og skolevegring

Bystyret har fått kvalitetsmelding for bergensskolen 2016-2021 til orientering.

Skolebruksplan med nærmiljøprofil

Skolebruksplanen er kommunens viktigste dokument for å planlegge og utforme skolebygg og fremtidig skolestruktur.