Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Barnehage og skole

Pengene på plass for ny skole og idrettshall på Garnes

Bystyret har fattet gjennomføringsvedtak for ny Garnes ungdomsskole og rehabilitering av Garnes ungdomsskole idrettsbygg.

Oppretter barnehagetilbud til asylsøkere

Bystyret har nå vedtatt å opprette et midlertidig barnehagetilbud til asylsøkere.

Tilbyr barnehager støtte til to ekstra ansatte

Som en forsøksordning skal barnehager kunne søke støtte til å ansette to ekstra fulltidsansatte til det direkte arbeidet med barn. Det har bystyret bestemt.

Vil ha mer kunnskap om fravær og skolevegring

Bystyret har fått kvalitetsmelding for bergensskolen 2016-2021 til orientering.

Skolebruksplan med nærmiljøprofil

Skolebruksplanen er kommunens viktigste dokument for å planlegge og utforme skolebygg og fremtidig skolestruktur.

Godkjenner kjøp av Akasia-barnehagene

Bystyret har nå godkjent avtalen om kjøp av aksjene i Akasia barnehage AS.

Plan for nye Garnes ungdomsskule på plass

Bystyret har vedtatt reguleringsplan for nye Garnes ungdomsskule.

Har godkjent utviding av Haukeland skole

Haukeland skole skal utvidast og utbetrast med ei kostnadsramme på 125,5 millionar kroner.

Vil ha mindre trafikk og hjertesone ved Christi Krybbe skole

Bystyret vil ha tiltak for å redusere trafikkbelastning i Øvregaten, Sandviksveien og Nye Sandviksvei.

Ny strategi for det spesialpedagogisk feltet på plass

Bystyret vil styrke innsatsen for unge med behov for tilrettelagte tiltak i barnehage, skole og SFO, og har vedtatt ny strategi for feltet.