Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Barnehage og skole

Ny skolebruksplan på plass

Skolebruksplanen er kommunens viktigste dokument for å planlegge og utforme skolebygg og fremtidig skolestruktur.

Godkjenner kjøp av Akasia-barnehagene

Bystyret har nå godkjent avtalen om kjøp av aksjene i Akasia barnehage AS.

Plan for nye Garnes ungdomsskule på plass

Bystyret har vedtatt reguleringsplan for nye Garnes ungdomsskule.

Har godkjent utviding av Haukeland skole

Haukeland skole skal utvidast og utbetrast med ei kostnadsramme på 125,5 millionar kroner.

Vil ha mindre trafikk og hjertesone ved Christi Krybbe skole

Bystyret vil ha tiltak for å redusere trafikkbelastning i Øvregaten, Sandviksveien og Nye Sandviksvei.

Ny strategi for det spesialpedagogisk feltet på plass

Bystyret vil styrke innsatsen for unge med behov for tilrettelagte tiltak i barnehage, skole og SFO, og har vedtatt ny strategi for feltet.

Vil sikre retten til samisk språkopplæring i grunnskolen

Bystyret har behandlet er representantforslag om lokal samisk undervisning.

Vil ha et offentlig internasjonalt skoletilbud i Bergen

Bystyret har behandlet er representantforslag om vedrørende innføring av tilbud om IB-program i grunnskolen i Bergen kommune.

Vil forsatt avholde skolegudstjenester

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om gudstjenester i skoletiden.

Vil teste ungdomsskole uten ordenskarakterer

Bystyret ønsker at Bergen skal prøve en forsøksordning med ungdomsskole uten karakterer i orden og oppførsel.