RSS

Barnehage og skole

Vil opprette kommunalt oppfølgingsteam for ansatte i skolen som opplever vold og trusler

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om vold og trusler i bergensskolen.

Vil undersøke behovet for kveldsåpne barnehager

Bystyret har behandlet representantforslag om behovet for en ordning med kveldsåpne barnehager.

Vil arbeide for å opprette en ekstra forsterket avdeling

Bystyret har behandlet et innbyggerforslag om å øke kapasiteten på inntaket til forsterket avdeling/skole.

Oppretter barnehagetilbud til asylsøkere

Bystyret har nå vedtatt å opprette et midlertidig barnehagetilbud til asylsøkere.

Vil ha mer kunnskap om fravær og skolevegring

Bystyret har fått kvalitetsmelding for bergensskolen 2016-2021 til orientering.