Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage og skole

Vil teste ungdomsskole uten ordenskarakterer

Bystyret ønsker at Bergen skal prøve en forsøksordning med ungdomsskole uten karakterer i orden og oppførsel.

Gir innspill til ny opplæringslov

Bystyret gir uttale om forslag om ny opplæringslov, med innspill om blant annet kulturskole, leirskole, nynorsk og tilrettelagt opplæring for barn med særskilte behov.

Vil jobbe for å beskytte barn og unge mot skadelig innhold på internett

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om digital trygghet for elever i bergensskolen.

Endrer arealnorm for barnehager i Bergen

Bystyret har besluttet å øke arealnormen for barn under tre år til minst 5,3 kvadratmeter per barn.

Vil sikre mer inkluderende skole for barn med lese- og skrivevansker

Bystyret har behandlet en interpellasjon om identifiseringsgaranti til elever med mistanke om dysleksi.

Grønt lys for nye Kronstad oppveksttun

Bystyret har vedtatt reguleringsplan for nye Kronstad oppveksttun.

Skal følge opp tiltak for informasjonssikkerhet i skolesektoren

Bystyret har fått forvaltningsrevisjon om informasjonssikkerhet i skolesektoren, og ber byrådet følge opp med tiltak.

Har vedtatt plan for å sikre bydelsvis barnehagedekning

Bystyret har nå vedtatt byrådets "Strategi og tiltak for innfrielse av bydelsvis barnehagedekning 2020".