RSS

Barnehage og skole

Vil opprette kommunalt oppfølgingsteam for ansatte i skolen som opplever vold og trusler

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om vold og trusler i bergensskolen.

Vil undersøke behovet for kveldsåpne barnehager

Bystyret har behandlet representantforslag om behovet for en ordning med kveldsåpne barnehager.

Ny plan for kvalitet i bergensskolen på plass

Bystyret har nå godkjent "Sammen for kvalitet - læring og medvirkning. Kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen 2022/23-2026/27".

Oppretter barnehagetilbud til asylsøkere

Bystyret har nå vedtatt å opprette et midlertidig barnehagetilbud til asylsøkere.

Vil ha mer kunnskap om fravær og skolevegring

Bystyret har fått kvalitetsmelding for bergensskolen 2016-2021 til orientering.