Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage og skole

Vil ha mindre trafikk og hjertesone ved Christi Krybbe skole

Bystyret vil ha tiltak for å redusere trafikkbelastning i Øvregaten, Sandviksveien og Nye Sandviksvei.

Ny strategi for det spesialpedagogisk feltet på plass

Bystyret vil styrke innsatsen for unge med behov for tilrettelagte tiltak i barnehage, skole og SFO, og har vedtatt ny strategi for feltet.

Vil sikre retten til samisk språkopplæring i grunnskolen

Bystyret har behandlet er representantforslag om lokal samisk undervisning.

Vil ha et offentlig internasjonalt skoletilbud i Bergen

Bystyret har behandlet er representantforslag om vedrørende innføring av tilbud om IB-program i grunnskolen i Bergen kommune.

Vil forsatt avholde skolegudstjenester

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om gudstjenester i skoletiden.

Vil teste ungdomsskole uten ordenskarakterer

Bystyret ønsker at Bergen skal prøve en forsøksordning med ungdomsskole uten karakterer i orden og oppførsel.

Gir innspill til ny opplæringslov

Bystyret gir uttale om forslag om ny opplæringslov, med innspill om blant annet kulturskole, leirskole, nynorsk og tilrettelagt opplæring for barn med særskilte behov.

Vil jobbe for å beskytte barn og unge mot skadelig innhold på internett

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om digital trygghet for elever i bergensskolen.

Endrer arealnorm for barnehager i Bergen

Bystyret har besluttet å øke arealnormen for barn under tre år til minst 5,3 kvadratmeter per barn.

Vil sikre mer inkluderende skole for barn med lese- og skrivevansker

Bystyret har behandlet en interpellasjon om identifiseringsgaranti til elever med mistanke om dysleksi.