Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Økonomi og administrasjon

Har justert budsjettet etter 1. tertial

Bystyret har behandlet økonomisk rapport etter årets fire første måneder. Bystyret har vedtatt en rekke endringer i budsjettet for 2022, blant annet til arbeidet i kampen mot havnespy.

Ber Vestland fylkeskommune sikre drift av Valestrand-Breistein

Bergen Bystyre henstiller til Vestland fylkeskommune å ta nødvendige grep for å sikre fremtidig drift av sambandet Valestrand Breistein.

Vil se på ulike modeller for bydelsutvalg

Bystyret har sett på om rammer for etablering av bydelsutvalg, og ber byrådet om å foreslå ulike modeller for bydelsutvalg og innbyggerinvolvering.

Slik vil bystyret regulere cruisetrafikken i Bergen

Bystyret har vedtatt tiltak for å regulere cruisetrafikken i Bergen. Nullutslipp til sjø og vann, samt makstak på antall skip og passasjerer er blant virkemidlene.

Ønsker tettere dialog med rådene for medvirkning

Bystyret har behandlet årsmelding 2021 for Eldrerådet, Ungdomsrådet og Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Vil ha billigere billetter slik at flere reiser kollektivt

Bystyret ber byrådet om å gå i dialog med nødvendige parter med mål om å få tiltak som styrker bruk av kollektivtilbudet.

Bergen gir 5 millioner til hjelpearbeid i Ukraina

Bystyret har vedtatt at Bergen kommune gir 5 millioner kroner til Flyktninghjelpen og deres arbeid i forbindelse med krigen i Ukraina.

Nytt flaggreglement for Bergen på plass

Bystyret har vedtatt nytt flaggreglement for Bergen kommune.

Grønt lys for kjøp av Dikkedokken

Bystyret gir byrådet fullmakt til å gjennomføre kjøpet av AS Dikkedokken for 150,9 millioner kroner.

Vil evaluere fjorårets regler for uteservering

Bystyret ber byrådet evaluere fjorårets regler for uteservering, og om utestedene fortsatt skal slippe krav til gangpassasje.