Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Bystyret har behandlet 1. tertialrapport 2021

Bystyret har foretatt budsjettjusteringer etter 1. tertialt, og prioriterer blant annet midler til et pilotprosjekt med gratis SFO og setter mål om direktevalg til bydelsutvalg i 2023.

Bystyret tar avstand fra grov og personlig hets i politisk debatt og det offentlige ordskiftet

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om hets i offentlig debatt og mot politikere.

Bergen kan bli eit berekraftig reisemål

Visit Bergen har utarbeidd ein strategi og handlingsplan for å gjere Bergen til eit berekraftig reisemål. Bystyret sluttar seg til dette arbeidet.

Vil ikke nekte anløp av reaktordrevne ubåter til Bergen

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om atomvåpenfri sone i Bergen.

Godkjenner plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll

Bystyret har godkjent Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2021-2024.

32 millioner til kriserammet restaurant- og utelivsbransje i Bergen

Stortinget vil gi 250 millioner kroner i kompensasjon til lokale næringsliv i kommunene. For Bergen utgjør det 32,14 millioner kroner.

Nytt bybudsjett 2021 og økonomisk handlingsplan på plass

Bystyret har vedtatt budsjett for Bergen kommune i 2021 og handlings- og økonomiplan 2021-2024.

Har behandlet 2. tertialrapport

Bystyret har tatt 2. tertialrapport fra byrådet til orientering. I tillegg har de vedtatt å gi et juletillegg til alle sosialhjelpsmottakere.

Ber om nasjonal og lokal innsats for å hjelpe flere flyktninger

Med utgangspunkt i krisen for flyktningene i Moria-leiren, ber bystyret Norge være pådriver for at Europa tar imot flere flyktninger, og at Bergen også er klar.

Disse planene skal kommunen prioritere

Bystyret har vedtatt kommunal planstrategi. Den viser hvilke planer som skal videreføres og hvilket planarbeid kommunen skal prioritere i perioden fram til valget i 2023.