Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomi og administrasjon

Justerer budsjett etter merutgifter under korona

Bystyret har behandlet 1. tertialrapport for kommunens budsjett 2020, og vedtatt justeringer for å dekke inn merutgifter som følge av koronasituasjonen.

Følger opp innspill om datasikkerhet og personvern

Bystyret har behandlet et representantforslag om datasikkerhet og personvern, som går ut på at kommunen skal sette i gang flere tiltak på feltet.

Har vedtatt kommunens årsregnskap for 2019

Bystyret har vedtatt kommunens årsregnskap og årsmelding for 2019.

Oppdaterer reglement og fullmakter for bystyrets organer

Bystyret har vedtatt tilleggsbestemmelser til reglement og fullmakter for bystyrets organer tilpasset koronakrisen og fremtidige krisesituasjoner.

Har godkjent lokale tiltakspakker for Bergen

Bystyret har nå vedtatt lokal tiltakspakke for næringsliv, arbeidsplasser og økt aktivitet, samt tiltakspakke for kultur, idrett og frivillighet.

Vil gi bergensere opplæring i budsjettarbeid

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å gi opplæring i kommunens budsjettarbeid.

Bystyret gir sin støtte til Bekhi

Bergen bystyre slår ring om Bheki og krever at UNE anerkjenner at han er statsborger av Swaziland, samt gir han politisk asyl.

Vil jobbe for å redusere miljøbelastning ved innkjøp

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om kommunens innkjøpspolitikk.

Nå blir det flere lørdagsvielser

Bystyret har evaluert den nye vigselsordningen i perioden 1. januar 2018 til 1. januar 2020, og vedtatt endringer som gjør det enklere å gifte seg på lørdager.

Har vedtatt bybudsjett for 2020

Bystyret har vedtatt kommunens budsjett for 2020 samt økonomisk handlingsplan for de neste fire årene.