RSS

Kultur og idrett

Vil ha Music Norway til Bergen

Music Norway jobber for eksport og internasjonal profilering av norsk musikk, og driftes av Kulturdepartementet.

Vil markere Bergen som europeisk kulturby i 2024

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om Bergen som europeisk kulturby.

Vil prøve ut kulturtilbud på tegnspråk på biblioteket

Bystyret ønsker å gjøre kulturtilbud mer tilgjengelig for tegnspråkbrukere, og ber om at Bergen offentlige bibliotek prøver ut ulike tilbud til brukere med hørselshemminger.

Skal etablere nærmiljøpark på Stemmemyren

Som svar på et innbyggerforslag vedtar bystyret at det skal etableres nærmiljøpark på Stemmemyren.

Ny kulturstrategi for ungdom på plass

Bystyret har vedtatt kulturstrategi for ungdom som vil gjelde for fem år, for perioden 2022-2026.

Har vedtatt plan for museer og frivillig kulturvern

Bystyret har sluttet seg til plan for museer og frivillig kulturvern 2022-2031 for Bergen.

Vil jobbe mot frafall i idrett, kultur og fritidsaktiviteter

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om frafall i idrett på grunn av koronapandemien.

Positive til Fysak i Ytrebygda

Bystyret har behandlet et innbyggerforslag om Fysak-hall på Petedalsmyra for barn og ungdom i Bergen Sør/Ytrebygda.

Vil prøve biologisk nedbrytbart innfyll på Bergens kunstgressbaner

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å teste biologisk nedbrytbart materiale på kunstgressbaner.

Vil løfte frem navnløse kvinner på sokkel

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å fremme kvinnehistorie i det offentlige rom.