Gå tilbake til:
Du er her:

Kultur og idrett

Svarer på spørsmål om ny digital plattform og aktivitetskort

Bystyret har behandlet en interpellasjon om anskaffelse av en digital plattform som samler tilbud innen kultur, idrett, frivillighet samt digitalt aktivitetskort og fritidskort.

Vil ha Bergen som nasjonal veteranskiphavn

Bystyret har fått rapporten "Bergen Nasjonale Veteranskipshavn - Med fortiden inn i fremtiden" til orientering.

Setter av tomt til Ekserserhuset

Bystyret har vedtatt å sette av en kommunal tomt på Nøstet til å gjenreise Ekserserhuset. Byrådet blir bedt om å utrede drift, eierskap og finansiering av huset med relevante aktører.

Har vedtatt kunstformidlingsplan for barn og unge

Bergen bystyre har vedtatt «Kunstformidlingsplan for barn og unge 2020-2025». Bystyret ber også byrådet om å sikre Barnas kultursenter egnede lokaler.