Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Kultur og idrett

Vil prøve ut kulturtilbud på tegnspråk på biblioteket

Bystyret ønsker å gjøre kulturtilbud mer tilgjengelig for tegnspråkbrukere, og ber om at Bergen offentlige bibliotek prøver ut ulike tilbud til brukere med hørselshemminger.

Skal etablere nærmiljøpark på Stemmemyren

Som svar på et innbyggerforslag vedtar bystyret at det skal etableres nærmiljøpark på Stemmemyren.

Vil jobbe for dagsturhytte i Arna bydel

Bystyret har behandlet representantforslag om dagsturhytte og turbibliotek i Arna bydel.

Ny kulturplan for mennesker med utviklingshemming på plass

Bystyret har vedtatt kulturplanen som skal gjelde 2023-2027. Planen skal styrke kulturtilbudet for mennesker med utviklingshemming og sikre universell utforming av kulturbygg.

Har valgt løsning for Fyllingsdalen kulturhus

Bystyret har bestemt at Fyllingsdalen kulturhus og bibliotek planlegges og bygges med kontordel på toppen.

Ny kulturstrategi for ungdom på plass

Bystyret har vedtatt kulturstrategi for ungdom som vil gjelde for fem år, for perioden 2022-2026.

Skal gjenreise Ekserserhuset som kommunalt kulturhus

Bystyret gir grønt lys for å gjenreise Ekserserhuset som et kommunalt, lavterskel kulturhus.

Vil kartlegge kjønnsforskjeller i idretten i Bergen

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om like muligheter i idretten.

Har vedtatt plan for museer og frivillig kulturvern

Bystyret har sluttet seg til plan for museer og frivillig kulturvern 2022-2031 for Bergen.

Vil jobbe mot frafall i idrett, kultur og fritidsaktiviteter

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om frafall i idrett på grunn av koronapandemien.