Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Kultur og idrett

Har valgt løsning for Fyllingsdalen kulturhus

Bystyret har bestemt at Fyllingsdalen kulturhus og bibliotek planlegges og bygges med kontordel på toppen.

Ny kulturstrategi for ungdom på plass

Bystyret har vedtatt kulturstrategi for ungdom som vil gjelde for fem år, for perioden 2022-2026.

Skal gjenreise Ekserserhuset som kommunalt kulturhus

Bystyret gir grønt lys for å gjenreise Ekserserhuset som et kommunalt, lavterskel kulturhus.

Vil kartlegge kjønnsforskjeller i idretten i Bergen

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om like muligheter i idretten.

Grønt lys for flerbrukshall under Mulebanen

Bystyret har vedtatt plan for ny flerbrukshall under Mulebanen, med parkeringsanlegg under og ny bane på taket.

Har vedtatt plan for museer og frivillig kulturvern

Bystyret har sluttet seg til plan for museer og frivillig kulturvern 2022-2031 for Bergen.

Vil jobbe mot frafall i idrett, kultur og fritidsaktiviteter

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om frafall i idrett på grunn av koronapandemien.

Positive til Fysak i Ytrebygda

Bystyret har behandlet et innbyggerforslag om Fysak-hall på Petedalsmyra for barn og ungdom i Bergen Sør/Ytrebygda.

Vil prøve biologisk nedbrytbart innfyll på Bergens kunstgressbaner

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å teste biologisk nedbrytbart materiale på kunstgressbaner.

Slik skal de eldre inkluderes i kulturlivet

Bystyret har vedtatt kulturstrategien "Bergen - en aldersvennlig kunst- og kulturby", som vil gjelde for fem år i perioden 2021-2026.