Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Kultur og idrett

Har vedtatt plan for museer og frivillig kulturvern

Bystyret har sluttet seg til plan for museer og frivillig kulturvern 2022-2031 for Bergen.

Vil jobbe mot frafall i idrett, kultur og fritidsaktiviteter

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om frafall i idrett på grunn av koronapandemien.

Positive til Fysak i Ytrebygda

Bystyret har behandlet et innbyggerforslag om Fysak-hall på Petedalsmyra for barn og ungdom i Bergen Sør/Ytrebygda.

Vil prøve biologisk nedbrytbart innfyll på Bergens kunstgressbaner

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å teste biologisk nedbrytbart materiale på kunstgressbaner.

Slik skal de eldre inkluderes i kulturlivet

Bystyret har vedtatt kulturstrategien "Bergen - en aldersvennlig kunst- og kulturby", som vil gjelde for fem år i perioden 2021-2026.

Vil ha innendørs ishall i Slåtthaug Arena

Bystyret har behandlet et representantforslag om innendørs ishall på Slåtthaug.

Seier ja til totalrestaurering av kulturhuset Danckert Krohn

Bystyret seier ja til prosjektet som skal restaurere og bygge om kulturhuset Danckert Krohn.

Vil vurdere midlertidige tiltak for god gjenåpning av samfunnet

Bystyret vil kartlegge hvilke tiltak som er nødvendig for kultur og idrett, næringsliv og frivillighet, i forbindelse med endelig gjenåpning av samfunnet.

Vil jobbe for at barn og unge har like muligheter i idretten

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om status for likestilling, mangfold og inkludering i idretten i Bergen.

Har vedtatt plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet

Bystyret har vedtatt Bergen kommunes første plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet.