Gå tilbake til:
Du er her:

Kultur og idrett

Vil ha innendørs ishall i Slåtthaug Arena

Bystyret har behandlet et representantforslag om innendørs ishall på Slåtthaug.

Seier ja til totalrestaurering av kulturhuset Danckert Krohn

Bystyret seier ja til prosjektet som skal restaurere og bygge om kulturhuset Danckert Krohn.

Vil vurdere midlertidige tiltak for god gjenåpning av samfunnet

Bystyret vil kartlegge hvilke tiltak som er nødvendig for kultur og idrett, næringsliv og frivillighet, i forbindelse med endelig gjenåpning av samfunnet.

Vil jobbe for at barn og unge har like muligheter i idretten

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om status for likestilling, mangfold og inkludering i idretten i Bergen.

Har vedtatt plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet

Bystyret har vedtatt Bergen kommunes første plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet.

Ønsker helårsdrift på Nordnes sjøbad

Bystyret ber byrådet undersøke muligheten for helårsdrift på Nordnes sjøbad.

Vil løfte frem navnløse kvinner på sokkel

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å fremme kvinnehistorie i det offentlige rom.

Har bestemt regler for ekstraordinært tilskudd til kunst og kultur

Bystyret har vedtatt retningslinjer og kriterier for en ekstraordinær tilskuddsordning for kompensasjonsmidler til det profesjonelle kunst- og kulturfeltet.

Svarer på spørsmål om ny digital plattform og aktivitetskort

Bystyret har behandlet en interpellasjon om anskaffelse av en digital plattform som samler tilbud innen kultur, idrett, frivillighet samt digitalt aktivitetskort og fritidskort.

Vil ha Bergen som nasjonal veteranskiphavn

Bystyret har fått rapporten "Bergen Nasjonale Veteranskipshavn - Med fortiden inn i fremtiden" til orientering.