Gå tilbake til:
Du er her:

Kultur og idrett

Ønsker helårsdrift på Nordnes sjøbad

Bystyret ber byrådet undersøke muligheten for helårsdrift på Nordnes sjøbad.

Vil løfte frem navnløse kvinner på sokkel

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å fremme kvinnehistorie i det offentlige rom.

Har bestemt regler for ekstraordinært tilskudd til kunst og kultur

Bystyret har vedtatt retningslinjer og kriterier for en ekstraordinær tilskuddsordning for kompensasjonsmidler til det profesjonelle kunst- og kulturfeltet.

Svarer på spørsmål om ny digital plattform og aktivitetskort

Bystyret har behandlet en interpellasjon om anskaffelse av en digital plattform som samler tilbud innen kultur, idrett, frivillighet samt digitalt aktivitetskort og fritidskort.

Vil ha Bergen som nasjonal veteranskiphavn

Bystyret har fått rapporten "Bergen Nasjonale Veteranskipshavn - Med fortiden inn i fremtiden" til orientering.

Setter av tomt til Ekserserhuset

Bystyret har vedtatt å sette av en kommunal tomt på Nøstet til å gjenreise Ekserserhuset. Byrådet blir bedt om å utrede drift, eierskap og finansiering av huset med relevante aktører.

Har vedtatt kunstformidlingsplan for barn og unge

Bergen bystyre har vedtatt «Kunstformidlingsplan for barn og unge 2020-2025». Bystyret ber også byrådet om å sikre Barnas kultursenter egnede lokaler.