Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Bymiljø

Vil stanse nytt krematorium og gravplass ved Tennebekk

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om planarbeid for nytt krematorium og gravplass i skogen ved Tennebekk.

Slutter seg til handlingsprogram for Miljøløftet 2022-2025

Handlingsprogrammet som bystyret nå har sluttet seg til inneholder prosjekter både på riksveg, fylkeskommunal veg og kommunal veg, samt tiltak for å styrke drift av kollektivtransporten.

Vil jobbe videre med Bybanen til Spelhaugen

Bystyret har behandlet sak om Bybanen til Fyllingsdalen, og ber om at det jobbes videre med forslaget til forlengelse fra Oasen til Spelhaugen.

Gir fråsegn om Regional plan for vassforvaltning

Bystyret har gitt fråsegn om Regional plan for vassforvaltning 2022-2027.

Har vedtatt straksløsning for syklister i sentrum

Skal bedre forholdene for syklende på strekningen Christies gate-Bradbenken.

Har vedtatt nye regler om boss

Mulighet for sortering av matavfall er blant endringene i den nye forskriften.

Grønt lys for mer bruk av automatisk trafikkontroll for å øke trafikksikkerheten

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å myke opp regelverket for automatisk trafikkontroll.

Vil ha mindre trafikk og hjertesone ved Christi Krybbe skole

Bystyret vil ha tiltak for å redusere trafikkbelastning i Øvregaten, Sandviksveien og Nye Sandviksvei.

Vil verne om naturen på Bønesholmen

Bystyret har valgt å ikke vedta offentlig reguleringsplan plan for Bønesholmen friområde og turveg, og gir samtidig støtte til innbyggerforslag om å ikke bygge bro til Bønesholmen.

Dokken 2050 skal styre videre utvikling av Dokken

Bystyret har vedtatt "Dokken 2050 – overordnet strategi" og legger den til grunn for det videre transformasjonsarbeidet på Dokken. Det skal etableres et eget AS for utvikling av eiendommer.