Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Klart for utbedring av demningen i Munkebotn

Bystyret har gitt dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel KPA 2018, slik at utbedring av demningen i Munkebotsvatnet kan gjennomføres.

Grønt lys for nye boliger, kontor og forretning i Indre Arnavegen

Bystyret har vedtatt plan for mellom 28-35 boenheter, kontor og forretning i Indre Arnavegen 166.

Vil ha styrende retningslinjer for mikromobilitet og nye transportformer

Bystyret har behandlet en interpellasjon om mikromobilitet i Bergen, som for eksempel el-sparkesykler og elektrifiserte transport-pods.

Vil vurdere alternativer til fyrverkeri fra 2023

Bystyret har behandlet et representantforslag om alternativer til fyrverkerioppskyting.

Kaller biblioteksplassen opp etter Valborg Platou

Landets første kvinnelige bibliotekssjef, Valborg Platou, skal få plassen mellom Bergen offentlige bibliotek og Bergen storsenter oppkalt etter seg.

Støtter BKKs rolle i vindkraftsaken

Bystyret har behandlet en interpellasjon om BKK og vindkraft.

Vil ha aktivitet i Strømgaten 1

Bystyret har behandlet en interpellasjon om å benytte Strømgaten 1, den gamle Kunsthøgskolen, til å skape aktivitet i området.

Plan for Store Lungegårdsvann på plass

Bystyret har fattet endelig vedtak om plan for Store Lungegårdsvann.

Slutter seg til handlingsprogram for Miljøløftet 2021-2024

Bystyret slutter seg til handlingsprogram for Miljøløftet og påpeker at tiltakene i Miljøløftet skal vises i hele byen.

Vil ha flerbrukshall med i utvikling av Sædalen

Bystyret har vedtatt ny områdereguleringsplan som legger til rette for blant annet kirke, utvidet idrettsanlegg og utvikling av et sentrum i Sædalen.