RSS

Bymiljø

Vil innføre automatisk fartsmåling langs Osvegen

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) som foreslår tiltak for å begrense økt trafikk langs Osvegen.

Slik er fremtidens klimamål for Bergen

Bystyret har vedtatt "Grønn strategi - Klimastrategi for Bergen 2022-2030". Strategien vil være førende for alt klimarelevant arbeid i Bergen.

Ny trafikksikringsplan for Bergen på plass

Bystyret har vedtatt Trafikksikringsplan for Bergen 2022–2025, som skal legges til grunn for trafikksikringsarbeidet i Bergen kommune.

Vil utvide nettbasert feilmeldingsentral

Bystyret har behandlet representantforslag om å utvide kommunens nettbaserte feilmeldingssentral.

Vil gjøre det enklere å rapportere om forsøpling i kommunen

Bystyret har behandlet representantforslag om rapportering av forsøpling.

Vil sikre grillplasser i alle bydeler

Bystyret har behandlet representantforslag om flere griller for allmennheten.

Vil bevare biene i Bergen

Bystyret har bestemt flere tiltak for å bevare biene i Bergen.

Vil reversere bompengeforliket fra 2019

Bystyret ønsker å reversere bruken av det statlige tilskuddet til reduserte bompenger i Bypakke Bergen. Det vil medføre økte takster for nullutslippskjøretøy.

Vil stoppe byråkratisering av dugnad

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om kommunens samarbeid med dugnadsgjengen om deres arbeid i byens turområder.

Vil vurdere tilbud om hjelm på bysyklene

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om bruk av hjelm på bysyklene.