Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Plan for Store Lungegårdsvann på plass

Bystyret har fattet endelig vedtak om plan for Store Lungegårdsvann.

Slutter seg til handlingsprogram for Miljøløftet 2021-2024

Bystyret slutter seg til handlingsprogram for Miljøløftet og påpeker at tiltakene i Miljøløftet skal vises i hele byen.

Vil ha flerbrukshall med i utvikling av Sædalen

Bystyret har vedtatt ny områdereguleringsplan som legger til rette for blant annet kirke, utvidet idrettsanlegg og utvikling av et sentrum i Sædalen.

Gir innspill om utvikling av Vestland

Bystyret gir uttale til Utviklingsplan for Vestland 2020–2025, om samarbeid, bærekraft og tett dialog om næringsutvikling. Bystyret sier nei til vindkraft i Stølsheimen og fjorddeponier i regionen.

Vil inngå samarbeid for søke sikrings- og miljøtiltaksmidler

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om flomsikring og miljøtiltak.

Bystyret støtter parallellutredning av bybane-tunnel i sentrum

Bystyret har behandlet to representantforslag som omhandler tunnel gjennom sentrum for Åsanebanen, og ber om at både dagløsning og tunnelalternativ utredes på likt nivå i planarbeidet.

Har prioritert prosjekter for Bergen til Nasjonal transportplan

Bystyret har gitt uttale til Nasjonal transportplans oppdrag om prioriteringer. Bystyret vil prioritere Bybane til Åsane og vil ikke prioritere Hordfast.

Sier nei til utbyggig av ny rullebane på Bergen Lufthavn Flesland

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om utbygging av ny rullebane på Flesland.

Vil ha karbonlagring i jord i Bergen

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om karbonlagring i jord.

Stenger Torget for biltrafikk i sommer

Bystyret har bestemt at Torget-Bryggen stenges for biltrafikk allerede i sommer, hvis det er praktisk mulig. Dette er ment som en prøveordning.