Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Vil vurdere minstekrav til liggetid for cruiseskip

Bystyret har behandlet er representantforslag om krav til cruiseskip.

Vil innføre totalforbud for vannscooter på Nordåsvannet

Bystyret har behandlet er representantforslag om å innføre totalforbud for vannscooter på Nordåsvannet.

Ny gåstrategi for Bergen på plass

Bystyret har vedtatt Gåstrategi for Bergen 2020- 2030. Den legger opp til at fotgjengere prioriteres fremfor andre transportgrupper.

Har vedtatt ny sykkelstrategi for Bergen

Bystyret har vedtatt sykkelstrategi som gjelder frem til 2030. Sykkelstrategien skal være et styringsverktøy for planlegging og bygging av infrastruktur for sykkel i Bergen.

Vil redusere trafikkmengden på Danmarksplass

Bystyret har behandlet et representantforslag om krisepakke for Danmarksplass.

Vil ha flere fotgjengeroverganger i sentrum

Som svar til et privat forslag, ber bystyret byrådet gjennomføre en enkel fotgjengeranalyse i Bergen sentrum.

Vil undersøke skader ved bruk av bysykkel

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om sikkerhet ved bruk av bysykkel.

Klart for utbedring av demningen i Munkebotn

Bystyret har gitt dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel KPA 2018, slik at utbedring av demningen i Munkebotsvatnet kan gjennomføres.

Grønt lys for nye boliger, kontor og forretning i Indre Arnavegen

Bystyret har vedtatt plan for mellom 28-35 boenheter, kontor og forretning i Indre Arnavegen 166.

Vil ha styrende retningslinjer for mikromobilitet og nye transportformer

Bystyret har behandlet en interpellasjon om mikromobilitet i Bergen, som for eksempel el-sparkesykler og elektrifiserte transport-pods.