Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Bymiljø

Ny kulturmiljøplan for Bergen på plass

Bystyret har vedtatt "Identitet med særpreg - Kulturmiljøplan for Bergen 2021–2025".

Har vedtatt dagløsning for Bybanen

Bystyret har 15. desember vedtatt at dagløsning gjennom sentrum legges til grunn for det videre reguleringsarbeidet med bybane til Åsane.

Grønt lys for flerbrukshall under Mulebanen

Bystyret har vedtatt plan for ny flerbrukshall under Mulebanen, med parkeringsanlegg under og ny bane på taket.

Bystyret ber om tunnelløsning for Bybanen

Bystyret har bestemt hva som skal legges til grunn for det videre reguleringsarbeidet for Bybanen til Åsane, for strekningen fra sentrum til Sandviken.

Vil ha toaletter i parken

Bystyret ber byrådet etablere toaletter i Nordnesparken innen første halvår 2022.

Slik skal det bli tryggere å sykle de nærmeste årene

Bystyret har vedtatt Handlingsplan for sykkelsatsing 2021-2024. Den viser hvilke sykkeltiltak Bergen kommune skal gjennomføre i perioden.

Vil stanse nytt krematorium og gravplass ved Tennebekk

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om planarbeid for nytt krematorium og gravplass i skogen ved Tennebekk.

Slutter seg til handlingsprogram for Miljøløftet 2022-2025

Handlingsprogrammet som bystyret nå har sluttet seg til inneholder prosjekter både på riksveg, fylkeskommunal veg og kommunal veg, samt tiltak for å styrke drift av kollektivtransporten.

Vil jobbe videre med Bybanen til Spelhaugen

Bystyret har behandlet sak om Bybanen til Fyllingsdalen, og ber om at det jobbes videre med forslaget til forlengelse fra Oasen til Spelhaugen.

Gir fråsegn om Regional plan for vassforvaltning

Bystyret har gitt fråsegn om Regional plan for vassforvaltning 2022-2027.