Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Bymiljø

Vedtok planprogram for Slettebakken idrettsby

Slettebakken skal utviklast til ein idrettsby med attraktive idrettsanlegg, bustad og næring i ein bymessig struktur. Bystyret har vedteke planprogram for den vidare prosessen med planarbeidet.

Forbyr vannscooter i Nordåsvannet

Bystyret har vedtatt ny forskrift som skal regulere ferdsel med fritidsfartøy i Bergen kommune. I Nordåsvannet blir det forbud mot vannscooter, men noen unntak for dem som bor der.

Støtter bystrand på Laksevåg

Bystyret er positiv til innbyggerforslag om bystrand på Laksevåg, og mener forslaget blir ivaretatt av arbeidet som pågår om Kirkebukten sjøfrontpark.

Plan for sentrale Mindemyren på plass – legger føringer for Mindebyen

Bystyret har nå vedtatt reguleringsplan for sentrale deler av Mindmyren, inklusiv Mindetorget, Pulsparken og Meieriallmenningen.

Vil intensivere innsats mot luftforurensning

Bystyret har fått årsrapport for luftkvalitet for 2021 og ber om tiltak for enda bedre byluft i årene fremover.

Vil sikre vern om matjorden

Bystyret vil prioritere vern av matjord og går mot nedbygging av matjord i kommunen.

Gir innspill til “Regional transportplan 2022-2033”

Bystyret har vedtatt kommunens høringsinnspill til økonomisk handlingsprogram og investeringsprogram for nasjonal transportplan for 2022-2033.

Vil innføre elektronisk varslingssystem i klagesaker

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om elektronisk varsling til parter i klagesaker.

Ny forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på plass

Bystyret har vedtatt ny forskrift som skal regulere utleie og bruk av el-løperhjul på offentlig grunn i Bergen.

Slik skal det blir bedre å være fotgjenger i Bergen

Bystyret har vedtatt Handlingsplan for gange. Rundt hundre millioner kroner skal brukes de neste fire årene.