Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Stenger Torget og Bryggen for biltrafikk i sommer

Bystyret har fått evaluering fra sommerstengning av Bryggen og Torget for biltrafikk sommeren 2020, og har vedtatt å gjenta ordningen.

Opprettholder valg av trasé for Bybanen i Eidsvåg

Bystyret vil gå for konsept 01 som løsning for forlenget Fløyfjellstunnel og kryss i Eidsvåg.

Vil se på bruk av retningslinjer for støy

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål om bruk av retningslinjer for støy.

Vil realisere bybanen til Spelhaugen så snart det er praktisk mulig

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om å sikre utbygging av Bybanen til Spelhaugen.

Vil ha park og lekeplass på Sydneshaugen

Bergen bystyre har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om fremtidig bruk av området der Sydnes avlastningsskole nå er plassert.

Støtter faglige anbefalinger i skissefase for Bybanen til Åsane

Bystyret tar skissefasen til orientering og ber samtidig om skjerming for støy og forurensning for boligområdene ved Saltimport.

Får midlertidig ja til forsamlingshus på Haukås

Bystyret har gitt midlertidig unntak fra forbud mot bruksendring fra bolig til forsamlingshus på Haukås.

Grønt lys for ny turvei på Landåsfjellet

Bystyret har vedtatt plan for ny turvei som binder sammen tre eksisterende veier på Landåsfjellet.

Slik er planen for rehabilitering av vassdragsanlegg frem til 2030

Bystyret har godkjent Vann- og avløpsetatens plan for rehabilitering av vassdragsanlegg.

Vil ha Bybanen i tunnel mellom Selviktunnelen og Tertneskrysset

Bystyret har valgt tunnelløsning for strekket mellom Selviktunnelen og Tertneskrysset.