Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljø

Bystyret støtter parallellutredning av bybane-tunnel i sentrum

Bystyret har behandlet to representantforslag som omhandler tunnel gjennom sentrum for Åsanebanen, og ber om at både dagløsning og tunnelalternativ utredes på likt nivå i planarbeidet.

Har prioritert prosjekter for Bergen til Nasjonal transportplan

Bystyret har gitt uttale til Nasjonal transportplans oppdrag om prioriteringer. Bystyret vil prioritere Bybane til Åsane og vil ikke prioritere Hordfast.

Sier nei til utbyggig av ny rullebane på Bergen Lufthavn Flesland

Bystyret har behandlet en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om utbygging av ny rullebane på Flesland.

Vil ha karbonlagring i jord i Bergen

Bystyret har vedtatt en interpellasjon (skriftlig spørsmål) om karbonlagring i jord.

Stenger Bryggen for biltrafikk i sommer

Bystyret har bestemt at Torget-Bryggen stenges for biltrafikk allerede i sommer, hvis det er praktisk mulig. Dette er ment som en prøveordning.

Vil gi nullutslippskjøretøy reduserte bompengetakster

Bystyret har vedtatt at reduksjonen i bompengetakstene som følge av bompengeavtalen skal brukes til reduksjon av takstene for nullutslippskjøretøy.

Ny Byvekstavtale for Bergensområdet 2019-2029 på plass

Bystyret har vedtatt sluttforhandlet byvekstavtale for Bergensområdet for perioden 2019-2029.

Vil begrense cruiseanløp til Bergen

Bystyret har behandlet et privat forslag om endret regulering av Bergen havn for å begrense omfanget av cruisetrafikk.

Innfører nye regler for boligsoneparkering i 2020

Oppdatert 19. desember: Bystyret har vedtatt endringer i forskrift om boligsoneparkering.