Bergen bystyre 2019-2023
Bergen bystyre 2019-2023
Bilde: Nina Blågestad

Bergen bystyre 2019-2023

Bystyret er Bergen kommunes øverste myndighet og ledes av ordfører. Bystyret består av 67 folkevalgte representanter, og i perioden 2019-2023 er 10 politiske partier representert.

Èn gang i måneden avholdes møter i Det gamle Rådhus.

Se medlemmene i Bergen bystyre her.

Les mer om hvordan Bergen styres her. 

Etter valget i 2019 ble Marte Mjøs Persen valgt til ordfører. Da hun kom i regjering etter valget i 2019 ble Rune Bakervik valg som ordfører.  Høsten 2022 ble Rune Bakervik byrådsleder i Bergen, da ble Linn Kristin Engø ordfører i Bergen bystyre.

Det er etter valget i 2019 ingen av de vanlige blokkene som har flertall i bystyret. Byrådet et et mindretallsbyråd bestående av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Venstre og Kristelig Folkeparti. Dette betyr at byrådet er avhengig av støtte fra partier i opposisjon i alle saker.

Bystyret kan sammenlignes med Stortinget, mens byrådet  kan sammenlignes med regjeringen. Les hvem som sitter i byrådet her.

Følgende partier er representert i bystyret:

 • Høyre (14)
 • Arbeiderpartiet (13)
 • Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (8)
 • Miljøpartiet De Grønne (7)
 • Sosialistisk Venstreparti (6)
 • Senterpartiet (5)
 • Rødt (3)
 • Venstre (3)
 • Kristelig folkeparti (2)
 • Fremskrittspartiet (1)
 • Uavhengige (5)

Hva skjer i et bystyremøte?

Bystyremøtene holdes én gang i måneden og er åpne for publikum. Møtene holdes på onsdager i Det gamle Rådhus. De fleste møtene starter klokken 12.00 og avsluttes senest 22.30. Møtet i juni starter vanligvis klokken 10.00. Dette gjelder også møtet i september hvor byrådet legger frem forslaget til budsjett for det kommende året og for møtet i desember hvor bystyret skal behandle og vedta budsjettet.

Gangen i et bystyremøte:

 • Alle møtene starter med muntlige spørsmål. Her kan bystyrets representanter stille spørsmål til byrådet eller ordføreren.
 • Deretter kan det settes av tid til behandling av interpellasjoner. En interpellasjon er en ordning hvor enkeltrepresentanter kan ta opp saker til debatt i bystyremøtene. Interpellasjoner skiller seg fra skriftlige spørsmål ved at de legger opp til en debatt hvor en representant fra alle partiene kan ta ordet, og at de kan inneholde forslag til vedtak.
 • Etter dette behandles ordinære saker.

Kjøreplan

Det blir utarbeidet en detaljert kjøreplan for hvert bystyremøte hvor det er mulig å se når de ulike sakene skal behandles. Totalt settes det av en og en halv time til spørsmål og interpellasjoner. Tidsbruk på selve saksbehandlingen avhenger av antall saker og hvor mange som skal ha innlegg.

Sakpapirer

Oversikt over alle politiske saker og møter, finner du i politisk saksarkiv her.

Se møtet på web-TV

Du kan se bystyremøtene direkte, ved å gå inn på bystyrets web-TV. Opptak fra tidligere bystyremøter finnes også her.

Skriv til oss