Gå tilbake til:
Du er her:

Ny strategi for det spesialpedagogisk feltet på plass

Bystyret vil styrke innsatsen for unge med behov for tilrettelagte tiltak i barnehage, skole og SFO, og har vedtatt ny strategi for feltet.

"Spør oss! Strategi for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" har som mål å utviske noen av skillene mellom det spesialpedagogiske og allmenpedagogiske feltet, og har som mål at alle barn og unge får realisert sitt potensiale for læring og utvikling, at de får medvirke i utformingen av sitt eget tilbud og at de inkluderes i et fellesskap. Les mer i tidligere omtale fra byrådet.

Bystyret vedtok utvalget innstilling og merknader, samt følgende tilleggsforslag:

"Det er de voksne som har ansvar for å tilrettelegge at alle barn skal få oppleve å leke, lære, utvikle og å meste. Derfor må det alltid være en forutsetning at det er tilstrekkelig bemanning i barnehage, skole og SFO."

Les dokumentene i saken