Gå tilbake til:
Du er her:

Tilbyr barnehager støtte til to ekstra ansatte

Som en forsøksordning skal barnehager kunne søke støtte til å ansette to ekstra fulltidsansatte til det direkte arbeidet med barn. Det har bystyret bestemt.

Støtten til de to stillingene kommer i tillegg til den lovpålagte minimumsbemanningen. Støtten blir organisert som en søkbar ordning, og antall barnehager involvert i ordningen dimensjoneres etter avsatte budsjettmidler. 

ansatt i barnehage
Støtten til ekstra ansatte blir organisert som en søkbar ordning, og etter det skal barnehagen evaluere hvorvidt det har påvirket sykefraværet i barnehagen.
Bilde: Nina Blågestad

Starter august 2022

Det vil bli krav om at minimum en av de to ekstra ansatte skal ha barnehagelærerutdanning. Forsøket skal starte fra og med august 2022, og vare minimum gjennom barnehageåret 2022/2023. 

Skal evaluere effekt på sykefravær

Barnehagene skal etter det levere en evaluering av hvordan tiltaket har påvirket sykefravær og kvaliteten i tilbudet deres.

Bystyret fattet vedtaket som svar på et representantforslag om kvalitet og helsefremmende arbeidsplasser for ansatte i barnehagene. 

Bystyret vedtok utvalgets innstilling. 

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 30. mars.