Vil arbeide for å opprette en ekstra forsterket avdeling

Bystyret har behandlet et innbyggerforslag om å øke kapasiteten på inntaket til forsterket avdeling/skole.

Følgende alternative forslag fikk flertall: 

«Det har de to siste årene vært flere søkere til forsterket avdeling, enn det har vært plasser. Det kan se ut til at antall søkere har økt. Bystyret mener at det bør arbeides for å opprette en ekstra forsterket avdeling, og ber byrådet komme tilbake med hvordan dette kan løses når plan for spesialpedagogiske tjenester kommer til behandling i bystyret.»

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 23. november